Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razpisi

ROK: do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2024

Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih

Več …

ROK: do objave zaključka poziva v UL Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21

Več …

1 2 3 4 5