Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum dobrih praks

Integracija sistema vodenja

Forum dobrih praks SKI (28. oktober 2009)

Drugi forum dobrih praks je dosegel svoj namen. 21 udeležencev foruma je v slabih štirih urah izmenjalo svoje izkušnje z integracijo sistemov vodenja v svojih organizacijah.

Namen foruma je bil izmenjava dobrih praks iz različnih področij vodenja. Letos je bil forum posvečen integraciji sistemov vodenja na osnovi različnih standardov (ISO 9001 – sistem kakovosti, ISO 14001 - varovanje okolja, OHSAS 18001 – varnost in zdravje pri delu, HACCP – varnost živil, ISO 27001 – varovanje informacij …).

Integracija sistemov vodenja v Integriran sistem vodenja (ISV) je izziv s katerim se sooča vedno večje število organizacij, ki uspešno poslujejo na trgu. ISV obravnava različne vidike poslovanja v enovitem sistemu vodenja, z namenom dosegati optimalne cilje poslovanja ter omogoča učinkovito in uspešno upravljanje posameznih sistemov. Rezultati integracije so razvidni predvsem v izboljševanju poslovnih ciljev, znižanju kompleksnosti, smotrnejši uporabi virov, bolj celovitem pristopu vodenja poslovnih rizikov, manj konfliktnosti med sistemi, zmanjšanju podvajanja in birokracije, v bolj učinkovitem in uspešnem izvajanju presoj, zmanjšanju stroškov poslovanja itd.

Uvodni predstavitvi je sledilo še šest kratkih predstavitev dobrih praks integracije sistemov vodenja. Svoje dobre prakse so predstavili predstavniki podjetij: Adrie Mobil, Danfoss Compressorsa, Krke, Revoza, TPV in Trima. Predstavitvam je sledil pogovor na to temo, ki se je razvil v konstruktivno debato vseh udeleženih, ki so povedali svoje izkušnje z integracijo ali ne-integracijo sistemov vodenja.

Pridobljene izkušnje in informacije, ki so bile izmenjane na forumu, so prav gotovo velika dodana vrednost za vsakega udeleženca. Verjamemo, da jih bodo lahko s pridom uporabili pri svojem delu.

Na povezavah desno najdete PPT predstavitve primerov dobrih praks, ki jih je bilo moč videti na forumu.