Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dan sekcije

Dnevi kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

Kronologija dni kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

LetoTema
1998 Skupna odgovornost - skupen uspeh
1999 Najboljši pristopi za uspeh
2000 Varovanje okolja
2001 Inovativnost in kakovost - poslovna elementa najboljših
2002 Varna hrana, kakovost življenja
2003 S kompetentnostjo do osebne kakovosti
2004 S kakovostjo do stroškovne učinkovitosti organizacije
2005 Z učinkovitimi procesi do trajne rasti organizacije »
2006 Vloga informacijske tehnologije v procesu vodenja kakovosti »
2007 Benchmarking - primerjalno vrednotenje »
2008 Odličnost vodenja in poslovni modeli »
2009 Kakovost in inovativnost v času negotovih gospodarskih razmer »
2010 Prilagajanje poslovnih modelov za obvladovanje trajne uspešnosti organizacije »
2011 Obvladovanje tveganj v organizaciji »
2012 Vodenje virov v organizacijah »
2013 Razvoj inovativnosti posameznika, organizacije in okolja
2014 Vitkost procesov in organizacije
2015 Odnosi - gradnik odličnosti
2016 Moč sodelovanja pri uporabi orodij kakovosti - orodja kakovosti neizkoriščena priložnost
2017 Izzivi 4. industrijske revolucije
2018 S spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti do poslovne odličnosti
2019 Uspešno uvajanje sprememb