Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dan sekcije

 

Do junija 2021 je Sekcija za kakovost (SK) organizirala dneve, posvečene tako kakovosti kot inovativnosti, saj je delovala kot Sekcija za kakovost in inovativnost (SKI). Po juniju 2021 pa so dnevi posvečeni kakovosti, saj za področje inovativnosti pri GZDBK skrbi Sekcija za inovativnost (SINO), ki je ustanovljena septembra 2021.

 

Strokovni letni dan Sekcije za kakovost 

 

2023-11-23: Priložnost za napredek kakovosti: umetna inteligenca, digitalizacia, ESG, ... 

2022-11-24: Zagotavljanje kakovosti poslovanja v negotovih in nepredvidljivih razmerah

2021-11-25: Izzivi kakovosti v prihodnosti

 

Strokovni letni dan Sekcije za kakovost in inovativnost

LetoTema
1998 Skupna odgovornost - skupen uspeh
1999 Najboljši pristopi za uspeh
2000 Varovanje okolja
2001 Inovativnost in kakovost - poslovna elementa najboljših
2002 Varna hrana, kakovost življenja
2003 S kompetentnostjo do osebne kakovosti
2004 S kakovostjo do stroškovne učinkovitosti organizacije
2005 Z učinkovitimi procesi do trajne rasti organizacije
2006 Vloga informacijske tehnologije v procesu vodenja kakovosti
2007 Benchmarking - primerjalno vrednotenje
2008 Odličnost vodenja in poslovni modeli
2009 Kakovost in inovativnost v času negotovih gospodarskih razmer
2010 Prilagajanje poslovnih modelov za obvladovanje trajne uspešnosti organizacije
2011 Obvladovanje tveganj v organizaciji
2012 Vodenje virov v organizacijah
2013 Razvoj inovativnosti posameznika, organizacije in okolja
2014 Vitkost procesov in organizacije
2015 Odnosi - gradnik odličnosti
2016 Moč sodelovanja pri uporabi orodij kakovosti - orodja kakovosti neizkoriščena priložnost
2017 Izzivi 4. industrijske revolucije
2018 S spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti do poslovne odličnosti
2019 Uspešno uvajanje sprememb