Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Program dela Sekcije za kakovost (SK)

Vloga in namen sekcije v regiji in širše:

 • POVEZOVANJE: medsebojno povezovanje in sodelovanje članov sekcije.
 • IZOBRAŽEVANJE: organizacija aktualnih izobraževanj in dogodkov.
 • INFORMIRANJE: posredovanje informacij članom in med člani.
 • SODELOVANJE z uradi, šolami, fakultetami, Slovenskim institutom za kakovost in meroslovje (SIQ), Bureau Veritas Certification (BV), MGRT, SPIRIT…
 • PROMOCIJA kulture celovite in nenehne kakovosti v regiji in širše, Dan kakovosti

Letni program dela sekcije:

 • 3-5 rednih sej IO SK (januar – december);
 • Letni zbor članov SK (januar – marec);
 • Organizacija in izvedba dogodka Dan kakovosti (november);
 • Predlogi za izobraževanja z namenom dviga kompetenc na področju sistemov kakovosti zaposlenih v podjetjih (januar – december);
 • Forumi dobrih poslovnih praks – ogledi podjetij ali projektov (januar - december);
 • Sodelovanje SK v projektih GZDBK (trenutno pri projektu SRC-EDIH od septembra 2022) in
 • Pobude na regijskih in nacionalnih uradih (januar – december).