Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program dela za leto 2019

  • Letni zbor članov SKI (oktober 2019)
  • Redne seje izvršilnega odbora SKI
  • Razpis za podelitev priznanj in diplom inovacijam na območju GZDBK (15. 2. 2019)
  • UO GZDBK podati predlog imen za ocenjevalno komisijo za inovacije
  • Ocenjevanje inovacij (maj 2019)
  • Letni forum inovativnosti GZDBK - Podelitev priznanj za inovacije GZDBK za 2019 (5. 6. 2019)
  • Organizacija in izvedba izobraževanj (min. 3)
  • Organizacija in izvedba 22. dne kakovosti in inovativnosti (21. 11. 2019)
  • Forum dobrih praks - obisk pri članu GZDBK