Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

8. dan ravnanja s človeškimi viri - BITI PRODOREN, ODLOČEN, DRUGAČEN

PROGRAM
8.15 Prihod in prijava udeležencev  
8.45 Otvoritev dneva sekcije z uvodnim nagovorom Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri
8.50 Krepitev zmagovalne miselnosti z obvladovanjem sprememb
Branko Žunec, lastnik in direktor podjetja BMC International
9.50 Pogovor o prodornosti, odločnosti, drugačnosti in spremembah
dr. Marta Bon, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in dr. Uroš Rosa, izvršni direktor podjetja Akrapovič, d. d., moderator: dr. Robert Kaše, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
11.15 Predstavitev projekta APP in prikaz aktivnega odmora za pisarniška delovna mesta Davor Denkovski, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, strokovni vodja projekta APP in Terme Krka
11.25 Odmor

11.50 Delo po skupinah in poročanje
dr. Robert Kaše, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
13.05 Glasbeni utrinek Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 
13.10 Podelitev priznanja za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2014 dr. Boris Dular, predsednik komisije za podelitev priznanj
13.20 Glasbeni utrinek Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 
13.25 Predstavitev Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2014 Prejemnik priznanja
13.45 Zaključek  

 

‹ Nazaj