Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 2. posveta računovodskih servisov

8.30Prihod in prijava udeležencev
9.00 Uvodni nagovor in odprtje 2. posveta
Tatjana ADLEŠIČ , predsednica Sekcije računovodskih servisov
9.10 Insolventnost po ZFPPIPP in vloga rač. servisa Dida VOLK, Okrožno sodišče v Ljubljani
10.10 Odgovornost računovodskega servisa, ko je podjetje v težavah, pred stečajem ali likvidacijo in sodelovanje s stečajnim upraviteljem Marija TOMC MUC, Biro bonus, d. o. o.
10.55 Odmor
11.15 Uvajanje E-RAČUNA prek bančnega sistema
Martina STUPICA GREGORIČ , NLB, d. d.
12.00 Trženje računovodskih storitev Tomaž GLAŽAR , Sotočje, d. o. o.
12.45 Učinkovit poslovni nastop, komuniciranje in bonton Karmen ŠEMRL , Glotta nova, d. o. o.
13.30 Predstavitev pobude sekcije računovodskih servisov izjava o poravnanih obveznostih do starega RS Tatjana ADLEŠIČ, predsednica SRS
13.40 Elektronsko brezpapirno bančništvo Drago BUČAR, Biro bonus, d. o. o.
13.55 Sklepne misli
14.00 Pogostitev in čas za mreženje ter izmenjavo idej