Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sporočilo za javnost

5. dan ravnanja s človeškimi viri in 5. podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

5. dan ravnanja s človeškimi viri in 5. podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

18.10.2012 - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je danes na Otočcu izvedla 5. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom Načrtovanje kariere zaposlenih nad 50-im letom in njihov prenos znanja na mlajše sodelavce.

Rdeča nit dneva je bila namenjena razmisleku o starejših zaposlenih, o njihovi nadaljnji delovni karieri, o prenosu njihovega dragocenega znanja na mlajše kolege, o medgeneracijski sinergiji, o zdravju zaposlenih in o projektu POZA. Istočasno je to tudi dan, ko je premierno izšel priročnik dobrih praks GZDBK (Zbirka Znanja 02) z naslovom Absentizem – preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje. Priročnik bo na voljo tudi na spletni strani www.gzdbk.si.

Po uvodnem pozdravu direktorja GZDBK, Tomaža Kordiša in predsednice Sekcije za ravnanje s človeškimi viri, Marte Strmec, je prisotnim o kariernem potencialu starejših zaposlenih in prenosu njihovega znanja na mlajše sodelavce, predavala Tatjana Dragovič. O konfliktu ali sinergiji med generacijami je spregovorila Irena Kuntarič Hribar iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sledila je predstavitev pozornosti slovenskih medijev na temo zdravje zaposlenih, kar je prisotnim izpostavil Primož Zupan. Ob izdaji priročnika dobrih praks, Zbirka znanja 02, z naslovom Absentizem – preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje, je Nina Šab predstavila komunikacijo projekta POZA, Ajda Zorko pa je predstavila medijsko prepoznavnost projekta POZA. Po strokovnem delu je sledila, tokrat že peta, podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki ga je letos prejela Marija Jurekič, saj je desetletja s svojimi številnimi prizadevanji pomembno vplivala na zavedanje in razvoj na področju ravnanja s človeškimi viri v naši regiji.

Starost prebivalstva se v razvitih državah, kamor sodi tudi Slovenija, viša. Struktura zaposlenih je temu smiselno vse starejša. Nenehno pozabljamo na dejstvo, da sta življenjski standard kakor tudi delovna kondicija zaposlenih praviloma vse višja. Trend podaljševanja delovne dobe je zaslediti v vseh razvitih državah. Zato je prav, da delovno okolje in miselnost krepimo na način, ki je tem dejstvom primeren.

Po akademskem oz. strokovnem delu dneva Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK je sledila svečana podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri.

Stanovski kolegi, kadroviki Dolenjske in Bele krajine, so predlagali, da se letos priznanje izreče Mariji Jurekič. V imenu zbornice in ocenjevalne komisije sta, direktor GZDBK, Tomaž Kordiš in predsednik komisije, Boris Dular, Mariji Jurekič izročila Priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2011

Utemeljitve ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja:

Marija Jurekič je v svoji delovni karieri izkazovala kadrovska, vodstvena in pogajalska znanja. Do sedaj ni prejela formalnega priznanja. Prejela pa je mnogo priznanj in pohval predvsem na neformalni ravni, in sicer od ljudi s katerimi je sodelovala oz. sodeluje, zaradi svoje neutrudne prizadevnosti, inovativnih idej, kolegialnosti, povezovalnosti, pozitivne usmerjenosti ter konstruktivnosti in solidarnosti. To so mnenja številnih poslovnih partnerjev, kakor tudi mnenja njenih sodelavcev in stanovskih kolegov. 

Čeprav njeno delo ni izključno vezano na kadrovsko področje, so vsa njena delovanja v različnih združenjih, sekcijah in društvih bila predvsem usmerjena v dobro ljudi, delavcev, v njihovo zaposljivost, v ohranjanja delovnih mest, v zadovoljstvo in razvoj ljudi, ki jih njeno delovanje kakorkoli zadeva. Njena velika skrb je tudi družbena odgovornost s socialnim čutom do soljudi, kar nenehno dokazuje, tako da deluje z vsemi svojimi strokovnimi in človeškimi močmi za dobro naše regije. Marija Jurekič je oseba, ki vedno nesebično pomaga in združuje. Ima visoke poslovne in osebne vrednote, ki jih tudi zelo vestno živi. S svojim načinom življenja in neutrudnim delovanjem bogati, izboljšuje ter lepša življenje ljudi, ki se znajdejo ob njej. Kljub številnim dosežkom in premikom v svoji karieri, s svojim značajem izžareva razumnost, srčnost, potrpežljivost in neizmerno skromnost.

Marija Jurekič se, kljub zaključku delovne kariere, dokazuje z nadaljnjo delovno aktivnostjo. Prevzela je vlogo prokurista za podjetje, v katerem je kot dolgoletna sodelavka dokazala vrsto znanj in sposobnosti, ki jih njeno podjetje ceni in želi še v prihodnosti uživati. Zato je še vedno tesna sodelavka vodstva podjetja. Tako lahko svoje znanje prenašala na mlajše sodelavce. Prav tako še naprej sodeluje pri Društvu za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine, pri Sekciji za ravnanje s človeškimi viri in drugih društvih, sekcijah ter projektih, v katere je bila vprežena pred upokojitvijo.

Izjava prejemnice priznanja na televiziji Vaš kanal.

Nazaj