Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekt POLET

Regijski posveti o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov

Regijski posveti o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov

7.10.2019

V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od delodajalcev velike prilagoditve. V Sloveniji bo do leta 2020 petina prebivalcev starih nad 65 let. Na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) pa narašča.  

Z namenom vključevanje različnih deležnikov, razširjanjem projektnih aktivnosti ter predvsem izmenjave dobrih praks podjetij vas vabimo na regijske posvete o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov 

»OBRATNO MENTORSTVO V LUČI MEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA IN STARANJA DELOVNE SILE«
, ki bodo potekali

V kolikor želimo izkoristiti prednosti mentorskih odnosov, je ključno, da formaliziramo obratno mentorstvo, saj se tako lažje spopadamo z medgeneracijskimi razlikami in odgovarjamo na demografske in generacijske izzive v okolju. Zagotovo pa je obratno mentorstvo tudi pomembno orodje za izboljšanje zavzetosti zaposlenih ter pridobivanje in ohranjanje talentirane delovne sile.

Več >

Spremljajte spletno stran projekta https://projekt-polet.si, kjer lahko izveste več o podobnih vsebinah.


Nazaj