Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Bliža se rok za prijavo na Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK za leto 2023

Bliža se rok za prijavo na Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK za leto 2023

17.3.2023

Izkoristite priložnost za brezplačno promocijo vaših dosežkov. Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše.

Prijavite se na Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2023, ki je bil 15. 2. 2023 objavljen na spletni strani GZDBK. S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine želi s podelitvijo priznanj za inovacije za 2023 spodbuditi konkurenčnost gospodarstva regije, omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja in hkrati uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Rok za oddajo prijav je 4. april 2023!

Inovacijski izziv za leto 2023: INOVACIJE SO ENERGIJA

Obrazložitev: Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo, oziroma optimizacijo rabe energije, alternativni viri energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije.

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so vam na voljo tukaj.

-----

Da bi vam pomagali pri pripravi prijave, vas vabimo na webinar Kako pripraviti dobro prijavo, ki bo potekal preko spletne aplikacije ZOOM:

21. 3. 2023, od 13.00 do 13.45

V letošnjem letu smo spremenili, posodobili kriterije za ocenjevanje ter prijavni postopek. Na webinarju boste izvedeli vse novosti ter pričakovanja glede prijave. Skupaj pa bomo tudi izpolnili prijavni obrazec.

----- 

Le s pozitivnimi zgodbami bomo skupaj pozitivno rasli!

Nazaj