Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razpis 2024

Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini in povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja objavljamo 

 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA INOVACIJE GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ZA LETO 2024

 

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so vam na voljo na spodnjih povezavah.

Rok za oddajo prijav je 4. 4. 2024.


Inovacijski izziv in rdeča nit za leto 2024: IZBRALI SMO TRAJNOST

Obrazložitev: V ospredje postavljamo vedno večji pomen trajnosti pri poslovanju podjetij, inoviranju, razvoju - tako procesov kot produktov, trajnost v dobavnih verigah. Vse večji pomen ima tudi v luči prihajajočega poročanja ESG.

Ocenjevanje inovacij bo potekalo predvidoma med 23. in 25. aprilom 2024. Prijavitelji boste povabljeni k predstavitvi inovacij pred komisijo. 

Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 12. junija 2024. Najboljše zlate inovacije iz regije bodo predlagane na nacionalni nivo in ocenjene s strani članov nacionalne komisije. Nacionalna priznanja GZS za inovacije bodo podeljena 10. septembra 2024 na Dnevu inovativnosti 2024. 

Razpis »

Pravilnik »

Prijavni obrazec - priprava prijave! »

Prijava (spletni obrazec) »

Priloga k prijavi - Izjava direktorja oziroma odgovorne osebe o pravilnosti podatkov »

Priloga k prijavi - Izjava za dovoljenje za objavo v medijih »

Smernice za pripravo dobre prijave – predstavitev razpisa »

Posnetek webinarja: Kako pripraviti dobro prijavo »

Smernice za pripravo gradiva za razstavo inovacij GZDBK »

-----

Več informacij dobite na telefonski številki 07/ 33 22 182 ali e-naslovu polona.lindic@gzdbk.si.

-----

Inovacije GZDBK za leto 2023 »

Več o inovacijski dejavnosti GZDBK v okviru Sekcije za inovativnost »