Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

TV prispevki

151 digitalnih stičišč v EU, dve v Sloveniji

151 digitalnih stičišč v EU, dve v Sloveniji

8.12.2023


Evropska unija spodbuja digitalno preobrazbo v poslovnem in v javnem sektorju. Sofinancira 151 digitalnih stičišč (EDIH-ov) v 31 državah. V Slovenij sta dve stičišči, no v Mariboru in eno v Novem mestu.

Stičišča podjetjem in podjetnikom ter javnim ustanovam pomagajo pri digitalni preobrazbi. To vključuje implementacijo sodobnih informacijskih sistemov, avtomatizacijo procesov ter uvajanje naprednih tehnoloških rešitev, kar povečuje učinkovitost, konkurenčnost in prilagodljivost gospodarstva in javnih ustanov.

Stičišča ne spodbujajo le tehnološkega napredka, ampak so tudi katalizator za razvoj inovacijske kulture. Finančna sredstva vložena v stičišča omogočajo vzpostavitev okolja, kjer se spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in preizkušanje novih idej. To bo okrepilo našo sposobnost prilagajanja hitrim spremembam na trgu in spodbudilo inovativne rešitve za izboljšanje našega poslovanja in življenja. Ustrezne kompetence in znanja zaposlenih, so ključno gonilo pri sposobnosti prilagajanja hitrim spremembam inovativnega okolja. Prilagajanje pa postaja ključna prednost, ki posameznemu podjetju, podjetniku in ustanovi lahko omogoči zavzeti vodilno vlogo v panogi.

V Sloveniji imamo dve digitalni stičišči. Eno deluje v Mariboru, v okviru Mariborske Univerze, drugo pa v Novem mestu, na Razvojnem centru.

V Novem metstu razvijamo digitalne rešitve za podjetnike, industrijo in javno upravo, da bi bile različne storitve enostavnejše in hitrejše. Skupen cilj, novomeškega digitalnega stičišča SRC-EDIH, v katerem sodeluje 16 partnerjev, je krepitev digitalne preobrazbe na vseh ravneh. K uporabi središča vabimo podjetja in podjetnike ter javne ustanove. V stičišču so navoljo uporabne rešitve, strokovna podpora ter številni strokovni dogodki in izobraževanja, ki bodo slednjim pomagala pri premagovanju lastnih izzivov digitalne transformacije.

Vabimo vas na ogled dveh televizijskih prispevkov.

RTV Slovenija je posnetek objavila 7. decembra 2023

Vaš Kanal pa je posnetek objavil 5. decembra 2023 

***  

V konzorciju SRC-EDIH sodeluje Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Vse dejavnosti, ki jih pri projektu izvaja GZDBK, ažurno objavljamo na: https://www.gzdbk.si/si/projekti/src-edih/

 

EN

Nazaj