Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Anketa o znanjih in veščinah na področju umetne inteligence

Anketa o znanjih in veščinah na področju umetne inteligence

12.2.2024

V okviru projekta AI4VET4AI, ki ga financira EU, se izvaja raziskava, katere namen je ugotoviti, kako je mogoče umetno inteligenco uporabiti za izboljšanje sodobnega delovnega mesta. Glavni cilj projekta je preučiti, kako lahko sistemi poklicnega in izobraževalnega usposabljanja (VET) v 11 državah članicah EU prispevajo k pripravi delovnih mest na prihodnost. VET je vrsta izobraževanja, ki ljudi pripravlja na specifične poklice, obrti ali strokovna področja, pri čemer poudarek leži na pridobivanju praktičnih spretnosti, ki so neposredno uporabne v delovnem okolju.

Anketa je namenjena zbiranju podatkov o organizacijah, ki delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET). Cilj ankete je pridobiti informacije o celotni šoli, ustanovi za usposabljanje ali podjetju, ki izvajajo ali podpirajo VET. Sodelujejo lahko osebe, ki delujejo v teh organizacijah ali so odgovorne za kadrovske zadeve ali proizvodne procese, kjer se zaposlujejo posamezniki s kvalifikacijami VET. Z zbranimi podatki bomo lahko bolje razumeli trenutno stanje in izzive na področju VET ter razvili smernice za izboljšanje priprave delovnih mest na prihodnost.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Anketa >

 


Vsebina ankete je skladna z namenom projekta SRC-EDIH in AI4VET4AI.

EN

Nazaj