Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M)

Nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M)

21.3.2024

Obveščamo vas, da Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravlja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M). Namen zakona je implementacija Direktive 2022/2381 o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med direktorji družb, ki kotirajo na borzi in Direktive 2021/2101/EU glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic. Predvsem pa je predlog ZGD-1M pomemben zaradi prenosa Direktive 2022/2464/EU o trajnostnem poročanju (CSRD) v slovenski pravni red, saj ta ureja poročanje o trajnostnosti in s tem nove pomembne obveznosti za gospodarstvo.

V lanskem letu smo vas že obvestili o vložitvi predloga ZGD-1M v javno obravnavo. V okviru tega samo zbirali pripombe in jih združili v stališče GZS, ki smo ga posredovali na pristojno ministrstvo. Stališče je dostopno na spletni strani GZS (https://www.gzs.si/o_gzs/Novice/ArticleID/87107/predlogi-in-pripombe-gzs-k-predlogu-novele-zakona-o-gospodarskih-druzbah-zgd-1m).

Obveščamo vas, da smo s strani ministrstva prejeli dopolnjen predlog ZGD-1M, iz katerega izhaja, da smo z nekaterimi predlogi tudi uspeli. Hkrati pa besedilo novega predloga ZGD-1M vsebuje nekatere novosti, predvsem glede prenosa CSRD v slovenski pravni red (podrobneje prikaže analiza). Nekatere izmed novosti so:

 Nova opredelitev meril za razvrstitev gospodarskih družb na mikro, mala in srednja podjetja, ter spremembe pri opredelitvi velikih družb (4. člen predloga zakona).

 Nova opredelitev zavezancev za pripravo poročila o trajnostnosti in konsolidiranega poročila o trajnostnosti (prvi odstavek 70.č člena (12. člen predloga), prvi in drugi odstavek 29. člena predloga).

 Nov način zapisa, kdaj se prične obveznost priprave poročila o trajnostnosti in konsolidiranega poročila o trajnostnosti (29. člen predloga zakona).

Z namenom, da se v postopek sprejemanja ZGD-1M vključi tudi stališče slovenskega gospodarstva in pridobi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje predlogov k novemu predlogu ZGD-1M. Še posebej prosimo za pregled zgoraj omenjenih novosti ter predvsem opredelitev in stališče do sprememb v 29. členu predloga zakona. Ugotavljamo namreč, da zapis začetka obveznosti izvajanja poročanja o trajnostnosti in opredelitev zavezancev predstavlja inovativno rešitev, ki odstopa od terminologije in pristopa CSRD.

Zaradi kratkega roka za posredovanje pripomb, ki ga je nam postavilo pristojno ministrstvo, lahko vaše morebitne pripombe in predloge k predlogu posredujete do 26. marca 2024 na naslov pravnasluzba@gzs.si in kopijo sporočila na info@gzdbk.si.

Dopolnjen predlog ZGD-1M >

 

Vir: GZS

Nazaj