Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izteka se rok za prijavo na Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK za leto 2024

Izteka se rok za prijavo na Razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK za leto 2024

29.3.2024

Izkoristite priložnost za brezplačno promocijo vaših dosežkov. Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše.

Prijavite se na Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2024, ki je bil 15. 2. 2024 objavljen na spletni strani GZDBK. S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine želi s podelitvijo priznanj za inovacije za 2024 spodbuditi konkurenčnost gospodarstva regije, omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja in hkrati uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Predlagatelji lahko v letu 2024 prijavijo inovacijo vseh kategorij (produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno), ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2024.

Rok za oddajo prijav je 4. april 2024!


Inovacijski izziv in rdeča nit za leto 2024: IZBRALI SMO TRAJNOST

Obrazložitev: V ospredje postavljamo vedno večji pomen trajnosti pri poslovanju podjetij, inoviranju, razvoju - tako procesov kot produktov, trajnost v dobavnih verigah. Vse večji pomen ima tudi v luči prihajajočega poročanja ESG.

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so vam na voljo tukaj.

-----

Le s pozitivnimi zgodbami bomo skupaj pozitivno rasli!


Nazaj