Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

DARS je objavil javno naročilo Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)

DARS je objavil javno naročilo Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)

1.8.2019 - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) že leta aktivno zastopa interese regijskega gospodarstva. Ključna naloga v programu GZDBK je »začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi«. V zadnjih letih smo tako na zbornici izvedli veliko aktivnosti, ki so omogočile razvoj infrastrukture (prometne in elektro), ki je za nadaljnji razvoj gospodarstva nujno potreben. Ocenjena vrednost investicije je 94,6 mio EUR.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Zaživela nova orodja za obvladovanje okoljskih tveganj

Zaživela nova orodja za obvladovanje okoljskih tveganj

30.7.2019 - Na spletni strani projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor, so brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomaga prepoznati in obvladovati vaša okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko ugotovite, katere zahteve okoljske zakonodaje morate...
Več …

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

Za tujega delavca, zaposlenega v RS velja enaka delovnopravna zakonodaja kot za slovenskega delavca

Za tujega delavca, zaposlenega v RS velja enaka delovnopravna zakonodaja kot za slovenskega delavca

30.7.2019 - Za tuje delavce, zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce.  Na povezavi najdete informacije MDDSZ, vezane na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji. &n...
Več …

Mednarodno poslovanje

Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

22.7.2019 - Evropska komisija je tudi letos objavila poročilo o ovirah v trgovini in naložbah. V poročilu ugotavlja, da se število trgovinskih ovir, s katerimi se evropska podjetja oziroma izvozniki srečujejo na trgih zunaj EU, še vedno povečuje. V poročilu je identificiranih 45 novih trgovinskih ovir v letu 2018 oziroma skupno 425 trgovinskih ovir v 59-ih državah. Kar 80 % novih trgovinskih ovir za izvoznike je bilo identificiranih na...
Več …

Zakonodaja

Državni zbor je potrdil spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev

Državni zbor je potrdil spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev

22.7.2019 - Državni zbor je 12. 7. 2019 potrdil spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, s čimer se usklajujemo z evropsko zakonodajo. Spremembe vplivajo na lažje izvajanje čezmejnih poklicnih storitev in zaposlovanje v reguliranih poklicih za tiste posameznike, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v drugi državi članici, in sicer z odpravo nepotrebnih administrativnih bremen,...
Več …

1 2 3 4 5 20