Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Zimska šola FOŠ 2020: Odličnost vodenja

Zimska šola FOŠ 2020: Odličnost vodenja

27.1.2020 - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine in Glotta novo organizira Zimsko šolo 2020: OV – Odličnost vodenja. Prva Zimska šola, ki bo imela mednarodno zasedbo strokovnjakov iz uglednih inštitucij, bo potekala od 3. do 14. februarja 2020, v konferenčni dvorani Gostišča Loka v Novem mestu. Splošne informacije so dostopne na spletni strani FOŠ.
Več …

Delodajalci preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

Delodajalci preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

23.1.2020 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 23. 1. 2020 v sodelovanju s Finančno upravo RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo. V letu 2020 minimalna plača znaša 940,58 evrov (bruto), pri čemer morajo biti iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi...
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

23.1.2020 - Po prejemu pozitivnega pisnega mnenja o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka NEPN na okolje se je pričela javna obravnava dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila. Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih pripomb. Javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila bo potekala 28. januarja 2020.
Več …

S 1. januarjem 2020 se je zvišala višina dnevnic za službena potovanja v tujini

S 1. januarjem 2020 se je zvišala višina dnevnic za službena potovanja v tujini

17.1.2020 - S 1. januarjem 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katero se zvišuje višina dnevnic za posamezne države oziroma mesta (spremenjena višina dnevnic velja za službena potovanja od 1. 1. 2020 dalje). Tako se na primer znesek dnevnice za službeno pot v sosednjo Avstrijo iz 44 EUR zvišuje na 49 EUR, prav tako tudi za večino ostalih evropskih držav.
Več …

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Pozor pri izračunu plač: Najnižja osnova za obračun prispevkov se razlikuje od minimalne plače

Pozor pri izračunu plač: Najnižja osnova za obračun prispevkov se razlikuje od minimalne plače

17.1.2020 - Najnižja osnova za obračun prispevkov trenutno znaša 975,30 € in velja že za plačo za december 2019. Nova višina minimalne plače (940,58 €) pa se uporablja šele od 1. januarja 2020. Minimalna plača ima po noveli zakona o minimalni plači, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 2020, spremenjeno strukturno. Iz izračunane plače se odštevajo postavke, kot so dodatki in delovna oz. poslovna uspešnost.
Več …

1 37 38 39 40 41 42