Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Vabilo na brezplačno delavnico »Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij«

Vabilo na brezplačno delavnico »Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij«

9.8.2019 - Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC) organizira brezplačno delavnico » Osnove glede prejemkov iz delovnih razmerij «, na kateri bodo zainteresiranim predstavili osnove glede obračunavanja prejemkov, ki se izplačujejo po zakonu ter kolektivnih pogodbah dejavnosti, in sicer plač, nadomestil plač, povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih osebnih prejemkov.
Več …

Obvestilo

Obvestilo

8.8.2019 - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine bo v petek, 16. 8. 2019, zaradi kolektivnega dopusta zaposlenih, zaprta. Ta dan ne bo možno potrjevanje javnih listin (A.T.A. zvezki, potrdila o poreklu blaga), overitve in izdaja potrdil.  Za nujne primere bo možno fizično urejanje na Gospodarski zbornici Slovenije, oddelku Javne listine - v poslovni stavbi CPU, za poslovno stavbo GZS, v 1.
Več …

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

7.8.2019 - Spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 in Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A prinašajo posamezne spremembe v načinu vodenja podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin in tudi način vodenja podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin v novi evidenci vrednotenja. Predstavitev sprememb in časovnica sta opisana v dopisu, ki ga Geodetska uprava naslavlja na vse uporabnike podatkov o...
Več …

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

7.8.2019 - Na spletni strani e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah. Vsebina pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je smiselno strukturirana na način, da poglavju z uvodnimi določbami, ki opredeljuje namen, področje in uporabo pravilnika ter pomen uporabljenih izrazov sledi drugo poglavje, ki ureja zajem in e-hrambo ter spremljevalne storitve, ki so urejene v več podpoglavjih (priprava in organizacija...
Več …

Projekt POLET

Delodajalci se na področju skrbi za aktivno in zdravo staranje zaposlenih srečujejo s številnimi izzivi

Delodajalci se na področju skrbi za aktivno in zdravo staranje zaposlenih srečujejo s številnimi izzivi

7.8.2019 - Spodbujanje in omogočanje aktivnega in zdravega staranja prebivalstva predstavlja pomemben izziv na ravni Evropske unije, ki ga prepoznavajo tudi slovenski delodajalci. Skrb za aktivno in zdravo staranje zaposlenih postaja vse bolj pomembno področje tudi za delodajalce, saj so demografske spremembe prebivalstva, pomanjkanje delovne sile in potreba po podaljševanju delovne aktivnosti na trgu dela vedno bolj prisotne.
Več …

1 2 3 4 20