Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Dan inovativnosti 2016

9. konferenca o prenosu tehnologij ter 14. podelitev priznanj najboljšim inovacijam na nacionalni ravni

9. konferenca o prenosu tehnologij ter 14. podelitev priznanj najboljšim inovacijam na nacionalni ravni

13.9.2016 - Dan inovativnosti 2016  bo potekal 21. septembra 2016 na Brdu pri Kranju. Na konferenci ob 9. uri bo tekla razprava o raziskavah in inovacijah, ki prinašajo koristi ne le ozkemu krogu vključenih podjetij in uporabnikov, temveč tudi širšemu okolju. Organizirani bodo tudi individualni sestanki med raziskovalci in podjetji. V okviru podelitve, ki se bo začela ob 14.
Več …

Projekti

10 priporočil za duševno zdravje v obliki plakatov

10 priporočil za duševno zdravje v obliki plakatov

8.9.2016 - V okviru projekta APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu (več o projektu je na voljo na spletni strani http://app-zdm.si ) smo s strokovnjaki s področja duševnega zdravja (psihiatri, psihologi ter s specialisti medicine dela, prometa in športa) izdelali enostavna priporočila, s katerimi lahko krepimo odpornost na duševne obremenitve in zmanjšamo njihov negativni učinek na zdravje in produktivnost zaposlenih.
Več …

Zakonodaja

Zakon o trošarinah

Zakon o trošarinah

23.8.2016 - V Uradnem listu RS je bil 1. 7. 2016 objavljen nov Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko je hkrati prenehal veljati Zakon o trošarinah (ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999.
Več …

Raziskava

Vprašalnik o okolju prijaznih inovacijah, o okolju prijaznemu oblikovanju in o krožnemu gospodarstvu

Vprašalnik o okolju prijaznih inovacijah, o okolju prijaznemu oblikovanju in o krožnemu gospodarstvu

19.8.2016 - Krožno gospodarstvo je nov gospodarski model, ki temelji na trajnostni rabi virov. V Evropi bo lahko ustvarilo številna delovna mesta, hkrati pa ohranjalo dragocene in vedno redkejše vire, zmanjševalo vpliv rabe virov na okolje ter odpadnim proizvodom dalo novo vrednost. Za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo bo zagotovljenih 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 in 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov.
Več …

Razpisi

''Nova možnost'' za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta

''Nova možnost'' za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta

18.8.2016 - ''Nova možnost'' je 18. 8. 2016 objavljeno javno povabilo delodajalcem, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 EUR za polni delovni čas. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016. Podrobnejše informacije o povabilu najdete pod zavihkom Razpisi.
Več …

1 3 4 5 6 7 8 9 19