Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Povezovanje

GZDBK na obisku Instituta Jožef Stefan

13.7.2011 - Včeraj smo obiskali Center za prenos tehnologij in inovacij, ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan. Namen obiska je bil spoznati področja dela inštituta ter projekte, ki potekajo v sodelovanju z gospodarstvom. Ogledali smo si laboratorije raziskovalnih odsekov za fiziko, kemijo in informacijske tehnologije ter se dogovorili o povezovanju naše regije z raziskovalnimi odseki na inštitutu.
Več …

Javni razpisi

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih

9.7.2011 - 3. junija 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 43/11 objavljen Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih.
Več …

Projekti

ET-struct

8.7.2011 - Projekt Et-struct združuje 17 partnerjev iz Avstrije, Nemčije, Češke, Poljske, Italije, Slovenije in Ukrajine. Triletni projekt v skupni vrednosti 2,5 milijonov evrov se bo iztekel konec leta 2012. Njegov namen je izboljšati zaposlitveno situacijo v posameznih regijah, tako da bodočim in že zaposlenim ponudi nove izobraževalne možnosti za pridobitev znanj in veščin, ki jih regionalni trgi dela resnično potrebujejo.
Več …

Izobraževanja

Seminar Vse o obdavčitvi poslovodij, prokuristov in dijakov na praksi

5.7.2011 - Glede na to, da se v praksi ob izplačevanju dohodkov (nagrade, povračila stroškov …) poslovodnim osebam, prokuristom ter dijakom na obvezni in neobvezni praksi poraja množica vprašanj vezanih na obdavčitev le-teh, je seminar namenjen njihovi davčni obravnavi - obdavčitvi v luči ZDoh-2. Predavala bo Jana Galič. Seminar bo v sredo, 13. 7., ob 13. uri v sejni sobi GZDBK. Vljudno vabljeni.
Več …

Inovacije

Podeljene nagrade za inovacije GZDBK

Inovacije 2010

10.6.2011 - 8. junija je na Otočcu potekala podelitev nagrad za inovacije GZDBK za leto 2010. Četrtemu razpisu se je letos odzvalo 13 prijaviteljev, kar kaže na pozitiven odnos podjetij do izboljšav in inovacij tako v proizvodnem procesu kot na izdelkih. 12 podjetij in 1 fizična oseba je predlagalo kar 20 inovativnih predlogov. 6-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost, je prijave...
Več …

1 5 6 7 8 9 10 11 14