Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Partnerji

V projekt KoCKE je vključenih 24 partnerjev.

 

Partnerja, ki vodita projekt:

 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
 • GZS - Združenje kemijske industrije

 

20 podjetij iz panoge:

a) Mikro in mala podjetja:

 • Luncaplast, d. o. o., Žvirče 10a, 8362 Hinje,
 • Kabis d. o. o., Celje, Pot na Dobrotin 11a, 3212 Vojnik,
 • Janez Medved, s. p., Spodnja Jablanica 11, 1275 Šmartno pri Litiji,
 • Kovinoplast Laharnar d. o. o., Nad mlini 68, 8000 Novo mesto,
 • Brik Plastika d. o. o., Postaja 28, 8216 Mirna Peč,
 • Janko Pintarič, s. p., Lobetova ulica 23, 8000 Novo mesto,
 • Peter Durjava, s. p., Novomeška cesta 8, 8310 Šentjernej,
 • Tim Svetloba d. o. o., Podskrajnik 102, 1380 Cerknica,
 • Belinka Kemostik d. o. o., Mekinje, Molkova pot 16, 1241 Kamnik,
 • Schäferrolls d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj,
 • Demit d. o. o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško.

b) Srednja podjetja

 • Unitplast d. o. o., Obrtna cona 16, 8333 Semič,
 • Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o., Količevo 65, 1230 Domžale
 • Jub d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani,
 • Aha Plastik d. o. o., Kolodvorska cesta 9, 5213 Kanal,
 • Melamin, d. d. Kočevje, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje.

c) Velika podjetja

 • Henkel Slovenija, d. o. o., Industrijska ulica 23, 2000 Maribor,
 • Tkk Srpenica, d. d., Srpenica 1, 5224 Srpenica,
 • Juteks, d. d., Ložnica pri Žalcu 53a, 3310 Žalec,
 • Akripol, d. d., Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje.

 

Dva druga institucionalna partnerja:

 • Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
 • Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec