Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pri projektu sodelujemo z:

Društvo varnostnih inženirijev Novo mesto    Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev, Novo mesto

 

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto    Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

 

ZZZS, Območna enota Novo mesto    Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Novo mesto

 

ZPIZ, Območna enota Novo mesto    Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, OE Novo mesto

 

Televizija Vaš kanal    Televizija Vaš kanal

 

    Vsebinska mreža “NVO varujejo naše zdravje“

 

    Zavod za zaposlovanje, OS Novo mesto