Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 9. dneva kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

PLENARNI DEL
8.30 Registracija udeležencev  
8.45 Glasbeni utrinek  
9.00 Otvoritev dneva kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine Franci ŠTUPAR, predsednik Odbora za kakovost in inovativnost DBK
9.05 Uvodni nagovor mag. Mateja MEŠL , podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije
9.20 Podelitev priznanj inovatorjem Janko GOLEŠ, Direktor GZS OE Novo mesto

STROKOVNI DEL
9.30 Vloga »IT« v procesu zagotavljanja kakovosti Prof. dr. Mirko GRADIŠAR, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

PRIMERI DOBRIH PRAKS
10.15 Najem IT rešitev, pogled z obeh strani Aleš STARE, UNISTAR LC, d.o.o., Ljubljana
10.35 Odmor  
10.50 Informatika – še naprej bo vplivala na poslovanje Denis STEPANČIČ, Trimo d.d., Trebnje
11.10 Kakovost »IT« storitev in zagotavljanje kakovosti v Krki Dušan DULAR, Krka, d.d., Novo mesto
11.30 Informacijska podpora pri enkratnih projektih Mira ŠETINA, Adria Mobil, d.o.o, Novo mesto
11.50 Sodobne rešitve elektronskega arhiviranja in upravljanja dokumentov Boštjan GABERC, Mikrografija d.o.o., Novo mesto
12.10 Odmor  
12.25 Elektronsko računovodstvo mikro in malih podjetij Drago BUČAR, Bonus d.o.o., Novo mesto
12.45 Podpora »IT« pri procesu kakovosti v Splošni bolnišnici Novo mesto Marija TRENZ, Splošna bolnišnica Novo mesto
13.05 Zakaj potrebujemo sistem za upravljanje dokumentov in procesov Čedo JAKOVLJEVIĆ, Infotehna d.o.o., Novo mesto
13.25 IT in človek Marica ŠTAJDOHER, Svetovanje Marica Štajdoher.p.
13.45 Sklepne misli: IKT kot vzvod za izboljšanje kakovosti sistema vodenja organizacij Doc. dr. Boris BUKOVEC, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

 

‹ Nazaj