Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 16. dne kakovosti in inovativnosti

Razvoj inovativnosti posameznika, organizacije in okolja 

8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 UVODNI NAGOVOR in ODPRTJE
Roman ŽUNIČ, predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost
9.10 RAZVOJ INOVATIVNOSTI POSAMEZNIKA, ORGANIZACIJE IN OKOLJA
mag. Violeta BULC, VIBACOM, d. o. o.
10.00 INOVATIVNOST KOT GONILO RAZVOJA PODJETJA AKRAPOVIČ
dr. Uroš ROSA, Akrapovič, d. d. (SKI)
10.30 INOVATIVNO UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI mag. Mark STEMBERGER, Unitplast, d. o. o. in Tomplast, d. o. o. (SRČV)
10.50 PODROČJI NARAVOVARSTVA IN OKOLJEVARSTVA USTVARJATA NOVE POKLICE IN DELOVNA MESTA Tone HROVAT in dr. Jože PODGORŠEK, GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma (SOE)
11.10 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO IDEJ
11.40 VLOGA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V SODOBNEM INOVATIVNEM OKOLJU Peter GERŠIČ, Poesis, d. o. o. (SI)
12.20 OLAJŠAVE ZA INVESTICIJE V RR IN VREDNOTENJE INTELEKTUALNE LASTNINE
Marija TOMC MUC, Biro bonus, d. o. o. (SRS)
12.20 VZPODBUJANJE INOVATIVNOSTI V MAJHNIH PODJETJIH
Uroš MESOJEDEC, T-media, d. o. o. (MMSP)
12.40 TUDI PO POKLICNI POTI INOVATIVNI IN SOUSTVARJALNI
Metka WACHTER, Sekcija seniorjev
13.00 »TI SI NOR!«
Marica ŠTAJDOHAR, Svetovanje Marica Štajdohar s. p.
13.20 SKLEPNE MISLI in ZAKLJUČEK  

 

‹ Nazaj