Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 22. dne kakovosti in inovativnosti

Uspešno uvajanje sprememb

22 let povezovanja na področju kakovosti

Sekcija za kakovost in inovativnost v okviru GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju kakovosti in inovativnosti. Najprej je bila usmerjena samo v področje kakovosti, vendar je bilo kmalu zaznano, da je pomemben dejavnik tudi spodbujanje inovativnosti, kot enega temeljnih gradnikov napredka.

Sodobni pogledi na vprašanje kakovosti, ki pravijo: »Kakovost je skladnost izvedbe z dogovorom« ali »Kakovost je relativen pojem, katerega pomen se spreminja v odvisnosti od potreb kupcev«, nam jasno pokažejo, da je vprašanje kakovosti ključna odgovornost celotnega vodstva podjetja. To mora kreirati in komunicirati potrebo po stalnem izpopolnjevanju in spreminjanju vsega, kar vpliva na zadovoljstvo kupcev. Ne gre torej le za izboljševanje procesov, proizvodov in storitev ter ustvarjanje možnosti za izpolnitev zaposlenih, temveč tudi za upravljanje samega procesa spreminjanja. Ta naloga pa ni preprosto in marsikatera dobra ideja ostane nerealizirana ravno zaradi pomanjkljivega procesa uvajanja oziroma implementacije sprememb. Ne gre namreč za stvari, temveč za ljudi.

O tem in še čem smo razmišljali na 22. dnevu kakovosti.

PODROBNEJŠI PROGRAM 

 

  Dogodek smo ogranizirali v sodelovanju z Mercuri International.

 

 

 

 


‹ Nazaj