Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Načrtovanje kariere zaposlenih nad 50-im letom in njihov prenos znanja na mlajše sodelavce

PROGRAM
8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 Otvoritev dneva sekcije Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in Marta Strmec, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri
9.15 Karierni potencial starejših zaposlenih in prenos njihovega znanja na mlajše sodelavce Tatjana Dragovič
10.45 Odmor  
11.15 Projekt CAREER PLAN 50+ Tatjana Dragovič
11.45 Konflikt ali sinergija med generacijami Irena Kuntarič Hribar, MDDSZ
12.10 Predstavitev priročnika POZA ter medijska prepoznavnost vsebin, ki jih krepimo pri projektu POZA Priročnik POZA: Absentizem – preprečevanje,obvladovanje in zmanjševanje Mag. Nina Šab, GZDBK, Primož Zupan, Salviol, d. o. o. in Ajda Zorko, mag. medk. menedž.
12.30 Odmor  
12.50 Glasbeni utrinek Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 
12.55 Podelitev priznanja za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2011 Dr. Boris Dular, predsednik komisije za podelitev priznanj
13.05 Glasbeni utrinek Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 
13.15 Predstavitev Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2011 Prejemnik priznanja
13.30 Zaključek  

 

‹ Nazaj