Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Pojasnilo glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca

Pojasnilo glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca

23.6.2020 - Po spletu so se pojavila obvestila nekaterih delodajalcev, v katerih zaposlene opozarjajo, da ne smejo zapuščati države Republike Slovenije tudi v času koriščenja letnega dopusta. Delavce opozarjajo, da če zaradi karantene ali zaprtja meja ne bodo pravi čas prišli nazaj, bodo njihovo odsotnost šteli kot hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere lahko izredno odpovejo pogodbo o zaposlitvi. V nadaljevanju podajamo odziv MDDSZ na tovrstne zapise in vprašanja v zvezi s tem.
Več …

Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu

Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu

22.6.2020 - Delo na domu lahko ob soglasju delodajalca in delavca predstavlja pomemben institut za naslavljanje sodobnih vsakodnevnih izzivov tako na strani delavca kot delodajalca. Gre za institut, ki ob spoštovanju obveznosti in pravic vseh deležnikov, delavcu omogoča lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcu pa večjo fleksibilnost in lažjo organizacijo dela ob izrednih dogodkih.
Več …

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2019

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2019

22.6.2020 - Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2019, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček.
Več …

Javna objava letnih poročil za leto 2019

Javna objava letnih poročil za leto 2019

22.6.2020 - Dne 19. 6. 2020 je AJPES izvedel »masovno« javno objavo letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2019.
Več …

Razpis za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

Razpis za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

22.6.2020 - Z namenom spodbuditi vzorno ravnanje s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini in tudi na ta način povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev domačih vzornih praks objavljamo Razpis za podelitev priznanj za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2019. Priznanje Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini...
Več …

1 2 3 4 5 6 7 40