Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Razpis za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

Razpis za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

11.6.2021 - Z namenom spodbuditi vzorno ravnanje s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini in tudi na ta način povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev domačih vzornih praks je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 18. 5. 2021 objavila Razpis za podelitev priznanj za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2020.
Več …

Večina protikoronskih ukrepov se podaljšuje

Večina protikoronskih ukrepov se podaljšuje

11.6.2021 - Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.
Več …

Vladni protikrizni ukrepi bodo v prihodnje temeljili na učinkih že sprejetih ukrepov

Vladni protikrizni ukrepi bodo v prihodnje temeljili na učinkih že sprejetih ukrepov

11.6.2021 - Vlada Republike Slovenije odgovarja na sklepa Odbora Državnega zbora za gospodarstvo glede problematike vzpostavitve ponovnega zagona dejavnosti v gostinstvu in ostalem storitvenem sektorju s pripravo posebnega interventnega zakona. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, s katerim bodo nekateri...
Več …

15. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

15. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

10.6.2021 - Na 15. skupščini, ki je potekala 10. junija 2021 na Otočcu, v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so se redni in podporni člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine seznanili z izidom volitev v organe Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki so potekale v marcu 2021 po pošti. Štiriletni mandat novoizvoljenim organom zbornice je začel teči 24. 4. 2021.
Več …

Na razpis za inovacije smo prejeli 22 inovativnih predlogov

Na razpis za inovacije smo prejeli 22 inovativnih predlogov

4.6.2021 - Na Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2021 smo prejeli 22 prijav. Svoje inovativne predloge je prijavilo 10 podjetij. Komisija za ocenjevanje inovacij je prijave že pregledala in ocenila. Rezultati ocenjevanja bodo znani na podelitvi nagrad in priznanj, predvidoma v septembru 2021.  
Več …

1 2 3 4 5 38