Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Projekt POLET

Namenjate dovolj pozornosti ukrepom na področju bolniškega staleža starejših?

Namenjate dovolj pozornosti ukrepom na področju bolniškega staleža starejših?

16.1.2020 - V letu 2018 je odstotek bolniške odsotnosti vseh zaposlenih znašal 4,5 % in se je glede na leto poprej povišal za tri odstotne točke. Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kažejo na trend rasti stroškov absentizma od leta 2000 naprej, prav tako tudi povečevanje deleža stroškov absentizma v breme ZZZS (v primerjavi z bremenom delodajalcev).
Več …

Sekcija za informatiko

Podjetja pozor: če vam poslovni partner sporoči drugo številko bančnega računa, gre lahko za goljufijo!

Podjetja pozor: če vam poslovni partner sporoči drugo številko bančnega računa, gre lahko za goljufijo!

14.1.2020 - Z nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost  SI-CERT  sporočajo, da zaznavajo porast spletnih goljufij vrivanja v poslovno komunikacijo. Napad je zelo težko zaznati, zato tudi goljufom velikokrat uspe, žrtve so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino. Pripravili so podrobnejša pojasnila o poteku napada, podjetjem pa svetujejo previdnost, ko poslovni partner iz tujine sporoči spremembo bančnega računa.
Več …

Klicni center za davke poslovnih subjektov

Klicni center za davke poslovnih subjektov

8.1.2020 - Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS. Če ste podjetnik in imate vprašanje s področja davkov, lahko pokličete na telefonsko številko 08 200 1003 in z veseljem vam bodo pomagali. Prejeli boste informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih ...
Več …

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

Delo in zaposlovanje tujcev

Delo in zaposlovanje tujcev

8.1.2020 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) si skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) ves čas prizadeva za znižanje števila kršitev delovnopravne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev. V ta namen tako MDDSZ kot IRSD organizirata preventivne ukrepe osveščanja delavcev in delodajalcev.  IRSD poleg navedenega ves čas izvaja tudi usmerjene akcije nadzora, v katerih...
Več …

Novi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu

Novi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu

8.1.2020 - Obveščamo vas, da je na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo štiri pravilnike, in sicer:   Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Uradni list RS, št.
Več …

1 2 3