Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum poslovne prakse v podjetju Luka Koper

Forum poslovne prakse v podjetju Luka Koper

13.9.2019

Z namenom izmenjave dobrih praks GZDBK že od samega začetka podpira in organizira forume poslovnih praks v različnih organizacijah.

Tokrat sta se združili Sekcija za kakovost in inovativnost in Sekcija za okolje in energijo, katerih člani so se v petek, 13. 9. 2019 odpravili na strokovno ekskurzijo v Luko Koper.

Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. Luka Koper je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip.

Luka Koper, d. d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Zastavljajo si ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju.

Po splošni predstavitvi podjetja sta sledili predstavitvi področij okolja in energije ter kakovosti.

V Luki Koper želijo biti odlični, zato so leta 2005 stopili na pot k evropski poslovni odličnosti in leta 2006 prejeli nagrado za uvrstitev med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost. Od 2010 jih odlikuje tudi okoljski certifikat EMAS, sicer pa za kakovost jamčijo tudi številni drugi certifikati.

Vpeti so v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno skrbijo za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delajo in živijo.

Obisk v Luki Koper so udeleženci strokovne ekskurzije zaključili z vodenim ogledom pristanišča.

Nazaj