Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Na voljo aplikacija za oddajo letnih poročil

Na voljo aplikacija za oddajo letnih poročil

21.1.2019 - Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2018, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.  AJPES obvešča, da je na njihovi spletni strani že na voljo aplikacija za oddajo letnih poročil. Več >
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

21.1.2019 - Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Iz osnutka NEPN: EKS bo predvidoma sprejet v prvi polovici 2020

Iz osnutka NEPN: EKS bo predvidoma sprejet v prvi polovici 2020

21.1.2019 - Prenovljeni predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (ReEKS) bo po oceni ministrstva za infrastrukturo (MzI) pripravljen in sprejet s strani vlade do konca leta 2019. Nato bo poslan v državni zbor, ki bo ReEKS predvidoma sprejel v prvi polovici leta 2020, piše v osnutku celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki ga je nedavno objavilo MzI.  ...
Več …

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

14.1.2019 - Stroški raziskav in razvoja (R&R) so se v članicah EU v letu 2017 nekoliko povečali, in sicer na 2,07 % BDP. Ti izdatki so leta 2016 znašali 2,04 %, deset let nazaj (2007) pa 1,77 %. Največ za R&R namenjajo na Švedskem (3,33 %), najmanj pa v Romuniji (0,5 %). Dve tretjini sredstev je porabljenih v gospodarstvu. V Sloveniji za R&R namenimo 1,86 % BDP, od tega je delež gospodarstva tričetrtinski, kar...
Več …

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji že na portalu SPOT (eVEM)

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji že na portalu SPOT (eVEM)

10.1.2019 - Od 24. decembra 2018 je možno elektronsko vložiti vloge za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo največji delež zaposlovanja tujih delavcev v Republiki Sloveniji.
Več …

1 20 21 22 23 24