Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija za okolje in energijo

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

21.1.2019 - Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Iz osnutka NEPN: EKS bo predvidoma sprejet v prvi polovici 2020

Iz osnutka NEPN: EKS bo predvidoma sprejet v prvi polovici 2020

21.1.2019 - Prenovljeni predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (ReEKS) bo po oceni ministrstva za infrastrukturo (MzI) pripravljen in sprejet s strani vlade do konca leta 2019. Nato bo poslan v državni zbor, ki bo ReEKS predvidoma sprejel v prvi polovici leta 2020, piše v osnutku celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki ga je nedavno objavilo MzI.  ...
Več …

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

14.1.2019 - Stroški raziskav in razvoja (R&R) so se v članicah EU v letu 2017 nekoliko povečali, in sicer na 2,07 % BDP. Ti izdatki so leta 2016 znašali 2,04 %, deset let nazaj (2007) pa 1,77 %. Največ za R&R namenjajo na Švedskem (3,33 %), najmanj pa v Romuniji (0,5 %). Dve tretjini sredstev je porabljenih v gospodarstvu. V Sloveniji za R&R namenimo 1,86 % BDP, od tega je delež gospodarstva tričetrtinski, kar...
Več …

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji že na portalu SPOT (eVEM)

Elektronsko vlaganje vlog za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji že na portalu SPOT (eVEM)

10.1.2019 - Od 24. decembra 2018 je možno elektronsko vložiti vloge za delovna dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo največji delež zaposlovanja tujih delavcev v Republiki Sloveniji.
Več …

Projekt NAPREJ

Zaposleni se zavedajo, da so za svoje duševno zdravje v prvi vrsti odgovorni sami

Zaposleni se zavedajo, da so za svoje duševno zdravje v prvi vrsti odgovorni sami

8.1.2019 - Od aprila do oktobra 2018 je v sklopu Programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT) potekala raziskava, v kateri se je zbiralo podatke o zdravju, počutju in psihosocialnih dejavnikih tveganja zaposlenih iz sodelujočih pilotskih podjetij. Na poziv k sodelovanju v raziskavi se je odzvalo kar 2.971 (26,9 %) od skupno 11.049 zaposlenih.
Več …

1 17 18 19 20 21