Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Napovedi razvojnih spodbud Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo v letu 2019

Napovedi razvojnih spodbud Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo v letu 2019

21.1.2019 - MGRT je objavilo prve napovedi razpisov za leto 2019.  Gospodarstvu bo na voljo 249,2 mio EUR razvojnih spodbud (od tega 150,9 mio EUR iz naslova razpisov, ki jih bo ministrstvo objavilo v letu 2019 ter 98,3 mio EUR iz naslova razpisov, ki so bili objavljeni v preteklih letih in imajo predpisane roke za oddajo vlog v letu 2019). Več podrobnosti preberite tukaj.  
Več …

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Na voljo aplikacija za oddajo letnih poročil

Na voljo aplikacija za oddajo letnih poročil

21.1.2019 - Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2018, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.  AJPES obvešča, da je na njihovi spletni strani že na voljo aplikacija za oddajo letnih poročil. Več >
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

21.1.2019 - Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Iz osnutka NEPN: EKS bo predvidoma sprejet v prvi polovici 2020

Iz osnutka NEPN: EKS bo predvidoma sprejet v prvi polovici 2020

21.1.2019 - Prenovljeni predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (ReEKS) bo po oceni ministrstva za infrastrukturo (MzI) pripravljen in sprejet s strani vlade do konca leta 2019. Nato bo poslan v državni zbor, ki bo ReEKS predvidoma sprejel v prvi polovici leta 2020, piše v osnutku celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki ga je nedavno objavilo MzI.  ...
Več …

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

Rahel porast raziskav in razvoja v EU

14.1.2019 - Stroški raziskav in razvoja (R&R) so se v članicah EU v letu 2017 nekoliko povečali, in sicer na 2,07 % BDP. Ti izdatki so leta 2016 znašali 2,04 %, deset let nazaj (2007) pa 1,77 %. Največ za R&R namenjajo na Švedskem (3,33 %), najmanj pa v Romuniji (0,5 %). Dve tretjini sredstev je porabljenih v gospodarstvu. V Sloveniji za R&R namenimo 1,86 % BDP, od tega je delež gospodarstva tričetrtinski, kar...
Več …

1 25 26 27 28 29