Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nagrajenci razpisa za podelitev priznanj za inovacije GZDBK za leto 2011

Nagrada Nagrajenec Inovacija
Zlato priznanje Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto Razvoj skupine cross over avtodomov na baznem vozilu Renault – Matrix Supreme
Zlato priznanje CBS Inštitut, d. o. o., in Trimo, d. d. Qbiss Air element
Zlato priznanje INFOTEHNA Skupina, d. o. o. Rešitev za učinkovito obvladovanje procesa farmakovigilance in z njim povezanih vsebin v farmacevtskih podjetjih – PhVExpert
Zlato priznanje Krka, d. d., Novo mesto Razvoj tehnologije za proizvodnjo zdravilne učinkovine in formulacije za zdravljenje hiperholesteremije
Zlato priznanje Krka, d. d., Novo mesto Trdna večenotna farmacevtska oblika za zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo demenco
Zlato priznanje TPV, d. d. Uporaba prave napetostno-deformacijske krivulje pri konstruiranju sestavnih delov avtomobilov
Srebrno priznanje Farma GRS, d. o. o. Razvoj nove kristalinične oblike zdravilne učinkovine za farmacevtsko uporabo
Srebrno priznanje HYB, d. o. o. Inovacija procesa proizvodnje modulov sistema Hybymed® Wireless System
Srebrno priznanje Mikrografija, d. o. o. Varna in zakonsko skladna elektronska hramba v oblaku – mSef
Srebrno priznanje REVOZ, d. d., Novo mesto Zagotavljanje vitke proizvodnje: Izdelava transportne drče za nalaganje akumulatorjev in drobnih plastičnih delov na liniji montaže
Srebrno priznanje TPV, d. d. Nov način črtnih kod in projektiranje kovinskih črtnih kod za linijo KTL
Bronasto priznanje REM, d. o. o. Večnamenska aluminijasta vrata
Bronasto priznanje REVOZ, d. d., Novo mesto S prizadevanjem zaposlenih do zmanjšanja porabe vode v proizvodnji avtomobilov