Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razpisi

Kdo in kako lahko dobi subvencijo za fiksne stroške?

To je še vedno eno najpogostejših vprašanj, ki ih prejemamo. Ker se zavedamo, da bodo številna podjetja pravico do te subvencije uveljavljala tudi preko praznikov, je MGRT pripravil enostavno preglednico in pojasnilo korakov, ki vodijo do nje.

Več …

ROK: do objave zaključka poziva v UL Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev

Javni poziv 85SUB-EVPO20 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Več …

ROK: do objave zaključka poziva v UL Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 66PO21

Več …

1 6 7 8 9 10 11 12 17