Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

ROKI: 7. 1. 2019, 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1. 2022, 16. 5. 2022

Več …

Ugodni krediti SID banke

ROK: do porabe sredstev

Več …

Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

ROK: do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev

Več …

1 6 7 8 9 10