Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 19. dne kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

MOČ SODELOVANJA PRI UPORABI ORODIJ KAKOVOSTI

Orodja kakovosti neizkoriščena priložnost

Sodelovanje omogoča posameznikom, da medsebojno usklajeno delujejo z namenom doseganja ciljev (ne glede na katerem področju). Ta sicer enostavna razlaga se v praksi žal ali pa na srečo odraža kot zelo zahtevna naloga. Živimo namreč v čedalje bolj dinamičnem svetu, svetu nenehnih sprememb in spreminjajočih se pričakovanj, kar od nas zahteva nove smeri razmišljanja, načine obnašanja, skratka nove pristope. Sistem vodenja kakovosti iz tega zornega kota že dolgo ne pomeni več samo imeti poslovnik ter nekaj dokumentiranih postopkov in dokumentov. Pomeni vzpostavitev takega sistema vodenja, ki razume in upošteva tako notranje kot tudi zunanje dejavnike organizacije in temu primerno prilagaja svoje delovanje in razvoj.

Pri tem imajo vodje na voljo različna orodja kakovosti, s katerimi dosegajo in nenehno izboljšujejo svoje procese ter posledično konkurenčnost na trgu. Potrebno je torej razumeti svoje procese in cilje, ki jih želimo doseči in temu izbrati primerna orodja.

Moč uporabe teh orodij je v medsebojnem sodelovanju in povezovanju vseh ključnih deležnikov tako v procesih kot organizacijah.

 

PLENARNI DEL
8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 Uvodni nagovor Tomaž KORDIŠ, direktor GZDBK
9.05 Odprtje 19. dne kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine mag. Anton PETRIČ, TPV, predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost

STROKOVNI DEL
9.10 Orodja kakovosti: preteklost, sedanjost in prihodnost mag. Zoran LEKIČ

PRIMERI DOBRIH PRAKS
9.50 OKROGLA MIZA: Orodja kakovosti neizkoriščena priložnost (pogovor z vodilnimi kakovostniki v posameznih dejavnostih mag. Frane KOREN, Hidria; Tomaž BURNIK, Kolektor Etra; Marko LOTRIČ, Lotrič Meroslovje; Miro ŠMID, Domel; dr. Nenad SAVIČ, Unikatum
11.10 Odmor  
11.50 PREDSTAVITEV METODE QRQC: primera dobrih praks podjetij Revoz in SEP Igor CESAR, Revoz; Branka BRADICA, SEP
13.00 Orodje vseh orodij. Katero orodje kakovosti zaseda to mesto? Marica ŠTAJDOHAR
13.15 Sklepne misli mag. Anton PETRIČ, TPV, predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost
13.30 Zaključek  

 

‹ Nazaj