Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 21. dne kakovosti in inovativnosti

S spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti do poslovne odličnosti 

21 let povezovanja na področju kakovosti

Sekcija za kakovost in inovativnost v okviru GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju kakovosti in inovativnosti. Najprej je bila usmerjena samo v področje kakovosti, vendar je bilo kmalu zaznano, da je pomemben dejavnik tudi spodbujanje inovativnosti, kot enega temeljnih gradnikov napredka.

Pa vendar – zakaj vztrajati 21 let? Verjetno zato, ker kljubujemo reku, da kdor ne gre s časom, sčasoma gre…

Poslovna odličnost temelji na odličnosti dejavnikov, ki vodijo do odličnih rezultatov. Povratna povezava med rezultati in dejavniki je prepoznana v nenehnem učenju, ustvarjalnosti in inovativnosti.

V uvodnem referatu je bil poudarjen pomen povratne povezave in pomen razvoja učenja v organizaciji, ki vodi do ustvarjalnosti, in ob zadostno razviti ustvarjalnosti na ravni posameznika, skupine in organizacije, do inovativnosti posameznika in posledično inovativnosti na ravni izdelkov, procesov in sistema.

Poudarjeni so bili ključni gradniki na potovanju od ustvarjalnosti k inovativnosti v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, s poudarkom na odločilni vlogi in zavezanosti vodstva k razvoju ustvarjalnih potencialov vseh zaposlenih. Znanju in ustvarjalnosti se mora pripisovati status ključne vrednote v organizacijski kulturi. Nadaljevanje posveta je bilo namenjeno osveščanju podjetij o pomembnosti uvajanja razvojne strategije in inovacijske kulture za rast in razvoj podjetja.  V zaključku so predstavniki izbranih podjetij predstavili njihov pristop pri razvoju inovacijske kulture in inovacij za prihodnost. Na koncu je bila predstavljena inovativnost na ravni Dolenjske in Bele krajine skozi leta.

O tem in še čem smo razmišljali na tradicionalnem 21. dnevu kakovosti..

 

8.30
PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV  
9.00 UVODNI NAGOVOR in ODPRTJE 21. DNE KAKOVOSTI IN INOVATIVNOSTI
Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja v TPV d. o. o., predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost
9.10 S SPODBUJANJEM USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI DO POSLOVNE ODLIČNOSTI
prof. dr. Mirko Markič, FOŠ
9.55 UVAJANJE RAZVOJNE STRATEGIJE IN INOVACIJSKE KULTURE V PODJETJE
dr. Aleš Ugovšek, GZS
10.40 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO IDEJ
11.10 INOVACIJE ZA PRIHODNOST Mojca Markizeti, Iskraemeco, d. d.
11.40 INOVACIJSKA KULTURA V PODJETJU COSYLAB Andreja Smole, Cosylab, d. o. o.
12.10 SISTEM IN KULTURA INOVIRANJA V PODJETJU TPV
Krunoslav Šimrak, TPV d. o. o.
12.40 INOVATIVNOST NA RAVNI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Tomaž Kordiš, GZDBK
13.00 SKLEPNE MISLI in ZAKLJUČEK  

 

‹ Nazaj