Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uspešna kariera življenja in dela

PROGRAM
8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 Odprtje dneva sekcije Marta Strmec, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri
9.15 Moja kariera ali moja življenjska pot Dr. Daniela Brečko
10.15 Moje življenje – kdo sem in kaj hočem Dr. Aleksander Zadel
11.00 Odmor  
11.30 Harmonija kariere in življenja zaposlenegai

 

Tatjana Gazvoda, dr. med., Polje harmonije, d. o. o.
12.00 Krepimo zdravje z zdravim življenjskim slogom – zdravo prehrano Janja Strašek, tehnologinja prehrane v podjetju Terme Krka, d. o. o.
12.30 Z mladostjo v zrelih letih omogočamo prenos znanja in izkušenj na mlajše generacije Marina Jazbec, Sekcija seniorjev pri GZDBK
13.00 Odmor  
13.15 Nominacije za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2009 Dr. Boris Dular, predsednik komisije za podelitev priznanj
13.20 Glasbeni utrinek Oktet Adoramus
13.25 Podelitev priznanja za Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2009 Dr. Boris Dular, predsednik komisije za podelitev priznanj
13.40 Glasbeni utrinek Oktet Adoramus
13.45 Zaključek  

 

‹ Nazaj