Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku

18.3.2019 - Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku. Njen glavni cilj je prenos evropskih direktiv, na podlagi katerih med drugim razširjamo področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje ter nadgrajujemo obstoječe mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov. S predlogom novele v slovenski pravni red prenašamo spremembe evropske direktive glede obvezne...
Več …

Projekt NAPREJ

Dejstva o staranju in življenjski dobi

Dejstva o staranju in življenjski dobi

14.3.2019 - Leta 2000 je bilo na svetu 605 milijonov ljudi, starih 60 let in več, do leta 2050 pa bi se naj to število povečalo na 2 milijardi. To je skoraj enako številu prebivalstva Kitajske, ZDA, Rusije in Japonske skupaj.
Več …

Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU

Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU

14.3.2019 - Po novem bo mogoče potrdilo A1 pridobiti za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU (razen Veliki Britaniji in Danski), tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča.
Več …

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Predložite letno poročilo pravočasno

Predložite letno poročilo pravočasno

12.3.2019 - Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke morajo, skladno s predpisi, predložiti letna poročila za leto 2018 do konca marca, letos najkasneje do 1. 4. 2019.  Ob predložitvi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb morajo zavezanci datum predložitve podatkov iz letnega poročila AJPES poročati tudi FURS.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Vabilo k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Vabilo k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

11.3.2019 - Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.
Več …

1 14 15 16 17 18 19 20 24