Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2009

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram so rezultati poslovanja regije v letu 2009 nad povprečjem Slovenije. V letu 2009 je 1.750 gospodarskih družb ustvarilo 4,228 milijarde evrov prihodkov (7,7 odstotkov manj kot leta 2008), od tega 206 milijonov evrov neto čistega dobička. Zasluge gredo predvsem 31 velikim gospodarskim družbam, saj so te v letu 2009 ustvarile 74 odstotkov vseh prihodkov. Med najpomembnejšimi so Krka, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Danfoss Compressors, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, CGP, d. d., Trimo, d. d., TPV, d. d., Eurotek Trebnje, d. o. o., Kolpa, d. d., Metlika, Begrad, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.

Visoka je bila tudi dodana vrednost, ki predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnih dobrin ter stroški materiala in drugih potrebščin, porabljenih pri izdelavi. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 43.400 evrov in je presegla državno povprečje za skoraj 27 odstotkov.

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2009)

 

  Število družb Delež v % Zaposleni Delež v % Prihodki v mio € Delež v %
mikro 1.594 91,1 5.093 19,6 440,7 10,4
male 91 5,2 2.909 11,2 273,9 6,5
srednje 34 1,9 3.485 13,4 386,6 9,1
velike 31 1,8 14.481 55,8 3.127,3 74,0
skupaj 1.750 100,0 25.968 100,0 4.228,5 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Regija je izrazito izvozno usmerjena. V primerjavi z letom 2008 se je delež prihodkov, doseženih na tujem trgu povečal za 3,2 odstotni točki in je znašal 63,3 odstotkov skupnih prihodkov (za primerjavo – celotna Slovenija na tujih trgih uresniči 26,4 odstotkov vseh prihodkov), saj ima predelovalna industrija velik delež. K temu prav gotovo veliko pripomore tudi dobra prometna povezava.

Kljub veliki prisotnosti na tujih trgih regijsko gospodarstvo išče nove poti sodelovanja in se želi še bolj uveljaviti na mednarodnih trgih.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2009

 

  Dolenjska in Bela krajina Indeks 09/08 Slovenija Delež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 4.395,2 92,3 71.842,2 6,1
Odhodki v mio € 4.129,9 92,7 70.844,3 5,8
Čisti dobiček v mio € 206,0 0,86 549,4 37,5
Čista izguba v mio €        
Povprečno število zaposlenih 25.968   479.894 5,4
Število družb 1.750   53.897 3,2
Neto dodana vrednost v mio € 1.127,2 0,95 16.396,8 6,9
Neto dodana vrednost/zaposlenega v € 43.400 0,98 34.200 126,9

 

Struktura dejavnosti

V regiji je izmed vseh področij dejavnosti najpomembnejša predelovalna dejavnost, ki je v letu 2009 ustvarila 77,3 odstotkov vseh prihodkov od prodaje in zaposlovala 67,4 odstotkov vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije. Vloga predelovalnih dejavnosti je v regiji mnogo večja, kot to velja za Slovenijo. V Sloveniji so družbe predelovalnih dejavnosti v letu 2009 ustvarile 29 odstotkov vseh čistih prihodkov od prodaje in zaposlovale 36 odstotkov vseh zaposlenih. Pomembnejše dejavnosti so še trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter gradbeništvo. Regija ima kljub nekaterim izjemam, kot sta tekstilna in lesnopredelovalna industrija, zdravo gospodarstvo.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Danfoss Compressors, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2009)

 

Dejavnost Število družb Delež
v %
Zaposleni Delež
v %
Prihodki
v 000 €
Delež
v %
predelovalne dejavnosti 358 20,5 17.492 67,4 3.267,9 77,3
trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 436 24,9 1.892 7,3 343,7 8,1
gradbeništvo 218 12,5 1.978 7,6 291,3 6,9
druge dejavnosti 738 42,1 4.605 17,7 325,6 7,7
Skupaj 1.750 100,0 25.968 100,0 4.228,5 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Med vsemi regijami, ki sestavljajo Slovenijo, je regija, ki jo pokriva Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, po kazalnikih gospodarjenja v samem vrhu. Po čistem dobičku na zaposlenega in dodani vrednosti na zaposlenega je na drugem mestu, medtem ko je po deležu prodaje na tujih trgih na prvem mestu.

  Prihodki na zaposlenega Čisti dobiček na zaposlenega Dodana vrednost na zaposlenega Delež prodaje na tujih trgih na zaposlenega
Dolenjska in Bela krajina 4 2 2 1
Obalno - kraška 2 4 4 3
Osrednjeslovenska 1 3 3 8
Gorenjska 5 4 6 5
Spodnje posavska 2 1 1 2
Goriška 6 6 5 7
Podravska 8 7 9 10
Savinjska 7 10 7 9
Koroška 10 8 10 4
Notranjsko - kraška 11 12 11 6
Zasavska 12 11 8 11
Pomurska 9 9 11 12

Rezultati na zaposlenega so ugodnejši kot v Sloveniji, in sicer pri prihodkih na zaposlenega za 13,1 odstotkov, pri dodani vrednosti na zaposlenega pa za 27 odstotkov.