Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2011

 

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram v letu 2011 je večina kazalnikov uspešnosti poslovanja potrdila uspešnost gospodarstva naše regije, ki že osmo leto zapored presega državno povprečje.

V letu 2011 je 1.900 gospodarskih družb ustvarilo 4,5 milijard evrov prihodkov, kar je za 2 % manj kot leto prej. 

Medtem ko je polovica statističnih regij lani ustvarila neto čisto izgubo, so družbe Dolenjske in Bele krajine ustvarile 167 milijonov evrov neto čistega dobička. Zasluge gredo predvsem 24 velikim gospodarskim družbam, saj so te v letu 2011 ustvarile 92 % neto čistega dobička in dosegle več kot sve tretjini vseh čistih prihodkov od prodaje. Med najpomembnejšimi so Krka, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Secop kompresorji, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, CGP, d. d., Trimo, d. d., TPV, d. d., Eurotek Trebnje, d. o. o., Kolpa, d. d., Metlika, Begrad, d. d.

Visoka je bila tudi dodana vrednost, ki predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnih dobrin ter stroški materiala in drugih potrebščin, porabljenih pri izdelavi. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 46.000 evrov in je presegla državno povprečje za več kot 20 %.

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2011)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v mio €Delež v %
Mikro 1.749 92,1 5.588 24,3 522 11,9
Male 94 4,9 2.664 11,6 318,9 7,3
Srednje 33 1,7 3.337 14,5 565,5 12,9
Velike 24 1,3 11.433 49,7 2.966,5 67,7
Skupaj 1.900 100,0 23.022 100,0 4.373,0 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Regija je izrazito izvozno usmerjena. Delež prihodkov, doseženih na tujem trgu je znašal 63 % skupnih prihodkov (za primerjavo – celotna Slovenija na tujih trgih uresniči 31,8 % vseh prihodkov), saj ima predelovalna industrija velik delež. K temu prav gotovo veliko pripomore tudi dobra prometna povezava.

Kljub veliki prisotnosti na tujih trgih regijsko gospodarstvo išče nove poti sodelovanja in se želi še bolj uveljaviti na mednarodnih trgih.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2011

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 11/10SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 4.485,4 98,0 78.630,7 5,7
Odhodki v mio € 4.274,7 99,0 77.716,6 5,5
Neto čisti dobiček v mio € 166,9 80,0 457,2 36,5
Povprečno število zaposlenih 23.022 97,2 449.235 5,1
Število družb 1.900 103,8 57.798 3,3
Neto dodana vrednost v mio € 1.058,4 95,8 16.851,8 6,3
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 46.000 98,7 38.000 121,1

 

Struktura dejavnosti

V regiji je izmed vseh področij dejavnosti najpomembnejša predelovalna dejavnost, ki je v letu 2011 ustvarila 74,4 % vseh prihodkov od prodaje in zaposlovala 64 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije. Vloga predelovalnih dejavnosti je v regiji mnogo večja kot to velja za Slovenijo. Pomembnejše dejavnosti so še trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter gradbeništvo.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2011)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
v mio €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 389 20,5 14.786 64,2 3.253,6 74,4
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 443 23,3 1.597 6,9 370,9 8,5
Gradbeništvo 235 12,4 2.013 8,7 360,0 8,2
Ostale dejavnosti 833 43,8 4.626 20,1 388,6 8,9
Skupaj 1.900 100,0 23.022 100,0 4.373,0 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Med vsemi regijami, ki sestavljajo Slovenijo, je regija, ki jo pokriva Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, po kazalnikih gospodarjenja v samem vrhu - npr. po % čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgih, neto dodani vrednosti na zaposlenega, neto čistem rezultatu in prihodkih na zaposlenega.

Rezultati na zaposlenega so ugodnejši kot velja za povprečje Slovenije, in sicer pri prihodkih na zaposlenega za 11,4 %, pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za 21,1 % in pri povprečni plači na delavca na mesec za 11,4 %.