Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2008

Regija izkazuje pozitivno gospodarsko rast že od leta 1996 naprej. V letu 2008 je 1729 gospodarskih družb ustvarilo 4,774 milijarde evrov prihodkov, od tega 309,3 milijona evrov neto čistega dobička. Zasluge gredo predvsem 31 velikim gospodarskim družbam, saj so te v letu 2008 ustvarile 68,2 odstotka vseh prihodkov. Med najpomembnejšimi so Krka, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Trimo, d. d., Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, TPV, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., CGP, d. d., Danfoss Compressors, d. o. o., Begrad, d. d., Kolpa, d. d., Metlika.

Visoka je bila tudi dodana vrednost, ki predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnih dobrin ter stroški materiala in drugih potrebščin, porabljenih pri izdelavi. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 43 600 evrov in je presegla državno povprečje za 22 odstotkov.

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2008)

 

  Število družb Delež v % Zaposleni Delež v % Prihodki v 000 € Delež v %
mikro 1.510 90,9 5.277 19,4 517,1 11,2
male 89 5,4 3.237 11,9 370,7 8,0
srednje 32 1,9 3.584 13,2 438,5 89,5
velike 31 1,9 15.118 55,5 3.296,2 71,3
skupaj 1.662 100,0 27.216 100,0 4.662,4 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Regija je izrazito izvozno usmerjena. Na tujih trgih uresniči 60 odstotkov prihodkov (za primerjavo – celotna Slovenija na tujih trgih uresniči 27,9 % vseh prihodkov), saj ima predelovalna industrija velik delež. K temu prav gotovo veliko pripomore tudi dobra prometna povezava.

Kljub veliki prisotnosti na tujih trgih regijsko gospodarstvo išče nove poti sodelovanja in se želi še bolj uveljaviti na mednarodnih trgih.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2008

 

  Dolenjska in Bela krajina Indeks 08/07 Slovenija Delež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v 000 € 4.774,8 104,8 85.555,1 5,6
Odhodki v 000 € 4.465,4 105,4 83.247,8 5,4
Čisti dobiček v 000 € 242.4   1.646,5 14,6
Čista izguba v 000 €        
Povprečno število zaposlenih 27 216   510.754 5,3
Število družb 1729      
Dodana vrednost v 000 € 1.185,7   18.018,8 6,6
Neto dodana vrednost/zaposlenega v 000 € 43,6   35,3  123,5

 

Struktura dejavnosti

V regiji je izmed vseh področij dejavnosti najpomembnejša predelovalna dejavnost, ki je v letu 2008 ustvarila 73,2 odstotka vseh prihodkov od prodaje in zaposlovala 68,4 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije. Vloga predelovalnih dejavnosti je v regiji mnogo večja, kot to velja za Slovenijo. V Sloveniji so družbe predelovalnih dejavnosti v letu 2008 ustvarile 30 % vseh čistih prihodkov od prodaje in zaposlovale 39 % vseh zaposlenih. Pomembnejše dejavnosti so še gradbeništvo, trgovina in popravila motornih vozil. Regija ima kljub nekaterim izjemam, kot sta tekstilna in lesnopredelovalna industrija, zdravo gospodarstvo.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Danfoss Compressors, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2008)

 

Dejavnost Število družb Delež
v %
Zaposleni Delež
v %
Prihodki
v 000 €
Delež
v %
predelovalne dejavnosti 349 23,1 18.617 68,4 3.382,6 73,2
trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 429 25,8 1.935 7,1 440,8 9,5
gradbeništvo 217 13,1 2.019 7,4 338,8 8,4
druge dejavnosti 667 40,1 4.645 17,1 410,2 8,9
Skupaj 1.662 100,0 27.216 100,0 4.622,4 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Med vsemi regijami, ki sestavljajo Slovenijo, je regija, ki jo pokriva Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, po kazalnikih gospodarjenja v samem vrhu. Po prihodku in čistem dobičku na zaposlenega je na tretjem mestu, medtem ko je po dodani vrednosti na zaposlenega in po deležu prodaje na tujih trgih na prvem mestu.

  Prihodki na zaposlenega Čisti dobiček na zaposlenega Dodana vrednost na zaposlenega Delež prodaje na tujih trgih na zaposlenega
Dolenjska in Bela krajina 3 3 1 1
Obalno kraška 1 1 4 7
Osrednjeslovenska 2 2 2 13
Gorenjska 4 4 6 5
Spodnje posavska 5 6 3 6
Goriška 6 7 5 9
Podravska 8 5 10 7
Savinjska - Velenje 9 11 7 4
Koroška 10 9 12 2
Savinjska - Celje 7 10 9 11
Notranjsko kraška 11 13 11 3
Zasavska 13 12 8 10
Pomurska 12 8 13 12

Rezultati na zaposlenega so ugodnejši kot v Sloveniji, in sicer pri prihodkih na zaposlenega za 13,4 %, pri čistem dobičku in dodani vrednosti na zaposlenega pa za 11,8 %.

 

Poslovanje ustanovnih članic v letu 2008

Ustanovne članice Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so v letu 2008 ustvarile približno 80 % prihodkov celotne regije. Pomembnejši od prihodkov je dobiček, ki so ga ustvarile, saj znaša kar 90 % vsega dobička regije. Prav tako pa so tudi največji delodajalci, saj zaposlujejo okoli 70 % vseh zaposlenih v regiji.