Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2007

Regija izkazuje pozitivno gospodarsko rast že od leta 1996 naprej. V letu 2007 je 1.556 gospodarskih družb ustvarilo 4,554 milijarde € prihodkov, od tega 247,5 milijonov € neto čistega dobička. Zasluge gredo predvsem 32-im velikim gospodarskim družbam, saj so le-te v letu 2007 ustvarile 73,2 % vseh prihodkov.  Med najpomembnejšimi so Krka, d. d., Novo mesto, Revoz d. d., Trimo, d. d., Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto, TPV d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Danfoss Compressors d. o. o., Begrad d. d., Kolpa, d. d. Metlika.

Visoka je bila tudi dodana vrednost, ki predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnih dobrin ter stroški materiala in drugih potrebščin, porabljenih pri izdelavi. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 40.852 € in je presegla državno povprečje za 21,8 %.

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2007)

 

  Število družb Delež v % Zaposleni Delež v % Prihodki v 000 € Delež v %
mikro 1.411 90,7 5.193 19,6 473.499 10,4
male 82 5,3 2.728 10,3 346.778 7,6
srednje 31 2,0 3.387 12,8 400.143 8,8
velike 32 2,1 15.246 57,4 3.333.381 73,2
skupaj 1.556 100,0 26.554 100,0 4.553.801 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Regija je izrazito izvozno usmerjena. Na tujih trgih realizira več kot 61,7 % prihodkov (za primerjavo - celotna Slovenija na tujih trgih realizira 28,7 % vseh prihodkov). Vzrok je verjetno v strukturi dejavnosti, namreč ob velikem deležu predelovalne industrije. K temu prav gotovo veliko pripomore tudi dobra prometna povezava.

Kljub veliki prisotnosti na tujih trgih, regijsko gospodarstvo išče nove poti sodelovanja in se želi še bolj uveljaviti na mednarodnih trgih.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2007

 

  Dolenjska in Bela krajina Indeks 07/06 Slovenija Delež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v 000 € 4.553.801 118,8 77.473.000 5,9
Odhodki v 000 € 4.275.400 123,2 73.574.000 5,8
Čisti dobiček v 000 € 255.000 111,0 4.122.000 6,2
Čista izguba v 000 € 7.700 73,5 684.000 1,1
Povpr. število zaposl. po del. urah 26.554 105,7 499.465 5,3
Število družb 1.556 107,5 48.781 3,2
Dodana vrednost v 000 € 1.085.000 119,3 16.751.200 6,5
Neto dodana vrednost/zaposlenega v 000 € 40.852 112,8 33.538  

 

Struktura dejavnosti

V regiji je izmed vseh področij dejavnosti najpomembnejša predelovalna dejavnost, ki je v letu 2007 ustvarila skoraj štiri petine vseh prihodkov od prodaje in zaposlovala 70,8 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije. Vloga predelovalnih dejavnosti je v regiji mnogo večja kot to velja za Slovenijo. V Sloveniji so družbe predelovalnih dejavnosti v letu 2007 ustvarile 32,9 % vseh čistih prihodkov od prodaje in zaposlovale 41,9 % vseh zaposlenih. Pomembnejše dejavnosti so še gradbeništvo, trgovina in popravila motornih vozil. Regija ima kljub nekaterim izjemam, kot sta tekstilna in lesno predelovalna industrija, zdravo gospodarstvo.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz d. d., Ursa Slovenija, d. o. o., Danfoss Compressors d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2007)

 

  Dejavnost Število družb Delež
v %
Zaposleni Delež
v %
Prihodki
v 000 €
Delež
v %
A kmetijstvo, lov, gozdarstvo 19 1,2 259 1,0 19.700 0,4
C rudarstvo 3 0,2 55 0,2 3.100 0,1
D predelovalne dejavnosti 359 23,1 18.803 70,8 3.373.800 75,9
E oskrba z elektriko, plinom, vodo 6 0,4 287 1,1 16.900 0,4
F gradbeništvo 176 11,3 1.839 6,9 311.000 7,0
G trgovina, popravilo mot. vozil 404 26,0 1.818 6,8 396.700 8,9
H gostinstvo 72 4,6 689 2,6 33.000 0,7
I promet, skladiščenje, zveze 106 6,8 832 3,1 121.500 2,7
J finančno posredništvo 19 1,2 24 0,1 1.300 0,0
K nepremičnine, najem, posl. storitve 317 20,4 1.691 6,4 149.600 3,4
M izobraževanje 10 0,6 45 0,2 1.400 0,0
N zdravstvo, socialno varstvo 21 1,3 88 0,3 6.500 0,1
O druge javne, skupne in osebne storitve 44 2,8 126 0,5 13.000 0,3
  Skupaj 1.556 100,0 26.554 100,0 4.447.400 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Med vsemi regijami, ki pokrivajo področje Slovenije, je regija, ki jo pokriva Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, po kazalnikih gospodarjenja v samem vrhu. Po prihodku in čistem dobičku na zaposlenega je na tretjem mestu, medtem ko je po dodani vrednosti na zaposlenega in po deležu prodaje na tujih trgih na prvem mestu.

  Prihodki na zaposlenega Čisti dobiček na zaposlenega Dodana vrednost na zaposlenega Delež prodaje na tujih trgih na zaposlenega
Dolenjska in Bela krajina 3 3 1 1
Obalno kraška 1 1 4 7
Osrednjeslovenska 2 2 2 13
Gorenjska 4 4 6 5
Spodnje posavska 5 6 3 6
Goriška 6 7 5 9
Podravska 8 5 10 7
Savinjska - Velenje 9 11 7 4
Koroška 10 9 12 2
Savinjska - Celje 7 10 9 11
Notranjsko kraška 11 13 11 3
Zasavska 13 12 8 10
Pomurska 12 8 13 12

Rezultati na zaposlenega so ugodnejši kot v Sloveniji in sicer pri prihodkih na zaposlenega za 13,4 %, pri čistem dobičku in pri dodani vrednosti na zaposlenega pa za 11,8 %.

 

Poslovanje ustanovnih članic v letu 2007

Ustanovne članice Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so v letu 2007 ustvarile približno 80 % prihodkov celotne regije. Pomembnejši od prihodkov je dobiček, ki so ga ustvarile, saj znaša kar 90 % vsega dobička regije. Prav tako pa so tudi največji delodajalci, saj zaposlujejo okoli 70 % vseh zaposlenih v regiji.