Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Gospodarstvo regije v letu 2010

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram v letu 2010 je večina kazalnikov uspešnosti poslovanja potrdila uspešnost gospodarstva naše regije, ki že sedmo leto zapored presega državno povprečje.

V letu 2010 je 1.830 gospodarskih družb ustvarilo 4,605 milijarde evrov prihodkov, kar je za 6,7 % več kot leto prej. Medtem ko je celotno slovensko gospodarstvo lani ustvarilo 256 milijonov evrov neto čiste izgube, so družbe Dolenjske in Bele krajine ustvarile skoraj 200 milijonov evrov neto čistega dobička. Zasluge gredo predvsem 27 velikim gospodarskim družbam, saj so te v letu 2010 ustvarile 70,5 % vseh prihodkov. Med najpomembnejšimi so Krka, d. d., Novo mesto, Revoz, d. d., Secop kompresorji, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, CGP, d. d., Trimo, d. d., TPV, d. d., Eurotek Trebnje, d. o. o., Kolpa, d. d., Metlika, Begrad, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.

Visoka je bila tudi dodana vrednost, ki predstavlja razliko med vrednostjo proizvodnih dobrin ter stroški materiala in drugih potrebščin, porabljenih pri izdelavi. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 46.600 evrov (kar je za 2,6 % več kot v letu 2009) in je presegla državno povprečje za skoraj 30 %.

 

Statistika po velikosti gospodarskih družb (leto 2010)

 

 Število družbDelež v %ZaposleniDelež v %Čisti prihodki od prodaje v mio €Delež v %
Mikro 1.681 91,9 5.510 23,3 482,9 10,8
Male 89 4,9 2.524 10,6 314,9 7,1
Srednje 33 1,8 3.519 14,8 518,1 11,6
Velike 27 1,5 12.145 51,2 3.151,0 70,5
Skupaj 1.830 100,0 23.697 100,0 4.467,0 100,0

 

Izrazita izvozna usmerjenost regije

Regija je izrazito izvozno usmerjena. V primerjavi z letom 2009 se je delež prihodkov, doseženih na tujem trgu povečal za 1,1 odstotni točki in je znašal 64,4 % v skupnih prihodkov (za primerjavo – celotna Slovenija na tujih trgih uresniči 29 % vseh prihodkov), saj ima predelovalna industrija velik delež. K temu prav gotovo veliko pripomore tudi dobra prometna povezava.

Kljub veliki prisotnosti na tujih trgih regijsko gospodarstvo išče nove poti sodelovanja in se želi še bolj uveljaviti na mednarodnih trgih.

 

Poslovni rezultati gospodarskih družb Dolenjske in Bele krajine v letu 2010

 

 Dolenjska in Bela krajinaIndeks 10/09SlovenijaDelež Dolenjske in Bele krajine Slo=100
Prihodki v mio € 4.605,1 106,7 75.317,6 6,1
Odhodki v mio € 4.352,7 107,7 75.131,1 5,8
Čisti dobiček v mio € 199,3 93     
Čista izguba v mio €     256,5   
Povprečno število zaposlenih 23.697 91,3  462.643 5,1
Število družb 1.830 104,6  55.734 3,3
Neto dodana vrednost v mio € 1.104,5 97,9 16.675,3 6,6
Neto dodana vrednost na zaposlenega v € 46.600 107,4 36.000 129,3

 

Struktura dejavnosti

V regiji je izmed vseh področij dejavnosti najpomembnejša predelovalna dejavnost, ki je v letu 2010 ustvarila 77,3 % vseh prihodkov od prodaje in zaposlovala 67 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah regije. Vloga predelovalnih dejavnosti je v regiji mnogo večja kot to velja za Slovenijo. V Sloveniji so družbe predelovalnih dejavnosti v letu 2009 ustvarile 30 % vseh čistih prihodkov od prodaje in zaposlovale 36 % vseh zaposlenih. Pomembnejše dejavnosti so še trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter gradbeništvo. Regija ima kljub nekaterim izjemam, kot sta tekstilna in lesnopredelovalna industrija, zdravo gospodarstvo.

Regija se ponaša tudi z bogato industrijsko tradicijo. Velika industrijska podjetja so že od nekdaj nosilci razvoja regije. Imamo uspešne primere tujih vlaganj (Revoz, d. d., Ursa Slovenija, d. o. o.).

 

Statistika po dejavnosti (leto 2010)

 

DejavnostŠtevilo družbDelež
v %
ZaposleniDelež
v %
Čisti prihodki
v mio €
Delež
v %
Predelovalne dejavnosti 373 20,4 15.869 67,0 3.454,0 77,3
Trgovina, vzdrževanje in popravilo mot. vozil 452 24,7 1.820 7,7 365,4 8,2
Gradbeništvo 220 12,0 1.971 8,3 307,7 6,9
Ostale dejavnosti 785 42,9 4.037 17,0 339,9 7,6
Skupaj 1.830 100,0 23.697 100,0 4.466,9 100,0

 

V slovenskem vrhu po kazalnikih gospodarjenja

Med vsemi regijami, ki sestavljajo Slovenijo, je regija, ki jo pokriva Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, po kazalnikih gospodarjenja v samem vrhu. Po % čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgih, neto dodani vrednosti na zaposlenega in neto čistem rezultatu je na prvem mestu, medtem ko je po prihodkih na zaposlenega na četrtem mestu.

 Prihodki na zaposlenega% čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgihNeto dodana vrednost na zaposlenegaNeto čisti dobiček/izguba
Dolenjska in Bela krajina 4 1 1 1
Obalno - kraška 3 6 4 9
Osrednjeslovenska 1 12 2 10
Gorenjska 7 5 7 12
Spodnjeposavska 2 4 3 3
Goriška 5 7 6 2
Podravska 9 8 10 11
Savinjska 6 10 5 8
Koroška 8 2 9 4
Notranjsko - kraška 10 3 11 6
Zasavska 12 9 8 5
Pomurska 11 11 12 7

 

Rezultati na zaposlenega so ugodnejši kot v Sloveniji, in sicer pri prihodkih na zaposlenega za 19,4 %, pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za 29,4 % in pri povporečni plači na delavca na mesec za 11,3 %.