Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 10. dneva kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

PLENARNI DEL
8.30 Registracija udeležencev  
8.50 Glasbeni utrinek Barbara in Martin Jehart
9.00 Otvoritev 10. dneva kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine Franci ŠTUPAR, predsednik Odbora za kakovost in inovativnost DBK
9.05 Uvodni nagovor s podelitvijo priznanj inovatorjem
Najboljše inovacije v dolenjski in belokranjski regiji
Franci BRATKOVIČ, direktor GZDBK
Bernarda BEVC BUKOVEC, predsednica komisije za inovacije GZDBK

STROKOVNI DEL
9.30 Benchmarking - izhodišča Dr. Boštjan ANTONČIČ, Fakulteta za management Koper

PRIMERI DOBRIH PRAKS
10.15 Z inovativno banko proti globalnim tvaganjem Dr. France ARHAR, Unicredit banka Slovenija d.d.
10.40 Odmor  
11.00 Sistematično izboljšanje procesov Trimo Polona BRIŠKI, Trimo d.d., Trebnje
11.20 Primerjalno vrednotenje nekaterih procesov v Krki Zvezdana BAJC, Krka, d.d., Novo mesto
11.40 Benchmarking kot del strateškega marketinga Marko PLAZAR, Adria Mobil, d.o.o, Novo mesto
12.00 Benchmarking - orodje za vodenje kakovosti v Splošni bolnišnici Novo mesto Mira RETELJ, Splošna bolnišnica Novo mesto
12.20 Odmor  
12.40 Primerjalno vrednotenje preko modela odličnosti EFQM Dr. Boris BUKOVEC, IOM-Inštitut za odličnost managementa, Novo mesto
13.00 Kreativnost in benchmarking (človekova kreativnost kot nadgradnja primerjalnega vrednotenja) Marica ŠTAJDOHER, Svetovanje Marica Štajdoher, s.p.
13.20 Sklepne misli Dr. Boštjan ANTONČIČ, Fakulteta za management Koper

 

‹ Nazaj