Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 11. dneva kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

Odličnost vodenja in poslovni modeli

PLENARNI DEL
8.00 Prihod in prijava udeležencev  
8.30 Uvodni nagovor Franci BRATKOVIČ, direktor GZDBK
8.35 Otvoritev 11. dneva kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine Franci ŠTUPAR, predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost pri GZDBK

STROKOVNI DEL
8.45 Odličnost vodenja in poslovni modeli Dr. Boris BUKOVEC, IOM-Inštitut za odličnost managementa, Novo mesto

PRIMERI DOBRIH PRAKS
9.15 Aktualna finančna kriza v luči odličnosti vodenja v obdobju gospodarske rasti in recesije Sonja GOLE, Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto
9.35 Poslovni model vrednot kot način vodenja in ravnanja z zaposlenimi v Unicredit grup d. d. Janko MEDJA, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d. d.
9.55 Vplivi vodenja na kulturo odličnosti med sodelavci v Krki Dr. Boris DULAR, Krka, d. d., Novo mesto
10.15 Odmor  
10.45 Vpliv vodenja na motiviranost zaposlenih Peter IVANČIČ, Tiskarna Novo mesto d. d.
11.05 Vodenje v službi človeka Marica ŠTAJDOHAR, Svetovanje Marica Štajdohar s. p.
11.25 Danfoss productivity program Darinka JERČINOVIČ - VRLINIČ, Aleš PETEH, Danfoss Compressors d. o. o.
11.45 BOS - poslovni informacijski sistem V TPV JC Branka BRADICA, TPV Johnson Controls d. o. o.
12.05 Trimov poslovni model Mag. Pavel DEMŠAR, Polona BRIŠKI, Trimo, d. d.
12.25 Odmor  

PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ ZA INOVACIJE
12.55 Glasbeni utrinek Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
13.10 Podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2007 Bernarda BEVC BUKOVEC, predsednica ocenjevalne komisije za izbor inovacij GZDBK za leto 2007
13.30 Sklepne misli Dr. Boris BUKOVEC, IOM-Inštitut za odličnost managementa, Novo mesto

 

‹ Nazaj