Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 17. dne kakovosti in inovativnosti

Vitkost procesov in organizacije 

8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 UVODNI NAGOVOR in ODPRTJE
dr. BORIS BUKOVEC, podpredsednik Sekcije za kakovost in inovativnost
9.05 PROCESI, ORGANIZACIJA, VITKOST, WORLD CLASS
mag. MATJAŽ MAROVT, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto
10.00 VITKOST V LUČI AGILNEGA MANAGEMENTA ANTON PETRIČ, TPV, d. d.
10.25 VITKOST IN KAKOVOST BERNARDA GAZVODA, KRKA, d. d., Novo mesto
10.50 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO IDEJ
11.20 VITKO PLANIRANJE PROIZVODNJE mag. MIHAEL KROŠL, LSE, d. o. o.
11.45 VITKA PROIZVODNJA mag. MIRAN ŠIŠKO, REVOZ, d. d.
12.10 VITEK RAZVOJ dr. BOŠTJAN VEBER, Akrapovič, d. d.
12.35 SO DELOVNI PROCESI VITKI ALI ANOREKSIČNI?
Marica ŠTAJDOHAR, Svetovanje Marica Štajdohar s. p.
13.00 SKLEPNE MISLI in ZAKLJUČEK  

 

‹ Nazaj