Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

11. dan ravnanja s človeškimi viri - DIGITALNA PREOBRAZBA IN VLOGA HRM

PROGRAM
8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 Otvoritev dneva sekcije z uvodnim nagovorom Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri in Tomaž Kordiš, direktor GZDBK
9.10 Digitalna poslovna preobrazba
Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenia Chapter, vodja tima Digital42
10.00 Primer digitalne preobrazbe – IBM e-learning
Nevenka Ostarjas in Dejan Podgoršek, IBM Slovenija d. o. o.
10.45 Odmor in čas za mreženje ter izmenjavo mnenj

11.00 HRM izzivi digitalne poslovne preobrazbe; Delo po skupinah in poročanje Petra Treven Bernat, direktorica TRESCON d. o. o. in Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenia Chapter, vodja tima Digital42
12.45 Odmor in čas za mreženje ter izmenjavo mnenj

13.15 Glasbeni utrinek
13.20 Podelitev priznanja Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017 dr. Boris Dular, predsednik komisije za podelitev priznanj
13.30 Glasbeni utrinek
13.35 Predstavitev Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017 Prejemnik priznanja - Kolpa, d. d., Metlika
14.00 Zaključek  

 

‹ Nazaj