Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Priznanje VPRČV

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri

Z namenom spodbuditi vzorno ravnanje s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini in na ta način povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev domačih vzornih praks Sekcija za ravnanje s človeškimi viri vsako leto objavlja razpis za podelitev priznanj Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini.

Priznanje Vzornega primera ravnanja s človeškimi viri na Dolenjskem in v Beli krajini se dodeli najmanj enemu do največ trem izbranim kandidatom – prejmnikom priznanja in sicer za eno od kategorij:

  • vodja delovne skupine ali oddelka,
  • vodja službe za ravnanje s človeškimi viri,
  • podjetje (priznanje prevzame zastopnik) oz. druge organizacijske oblike,
  • projekt (priznanje prevzame vodja projekta).

RAZPIS za podelitev priznanj Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2023 »

GZDBK je začela s podelitvijo priznanj Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri (VPRČV) leta 2008. V letu 2013 smo uvedli novost, saj se odslej pri izboru vzornega primera ločeno obravnavajo in kot vzor izberejo prijave podjetij oz. gospodarskih družb ter prijave organizacij, ki niso gospodarske družbe. Priznanja se podelijo na vsakoletnem dnevu sekcije.

 

Prejemniki priznanj

Za leto 2022

 

Za leto 2021

  • Mojca Novak, predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri

 

Za leto 2020

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2020 - MIKROGRAFIJA d. o. o.

 

Za leto 2019


  • Metka Wachter za uspešen zagon, razvoj in vodenje Sekcije seniorjev

 

Za leto 2018

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2018 - ADRIA DOM d. o. o.

  • Štefan David (dolgoletni direktor Šolskega centra Novo mesto) za prispevek k razvoju šolstva in povezovanje z gospodarstvom na Dolenjskem in v Beli krajini

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2018 - Štefan David

 

Za leto 2017

Vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017 - Kolpa, d. d., Metlika

 

Za leto 2016

 

Za leto 2015

  • Judita Ledić, predsednica Društva za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine od leta 2008 do 2016 

 

Za leto 2014


Za leto 2013

 

Za leto 2012

 

Za leto 2011

 

Za leto 2010

 

Za leto 2009

 

Za leto 2008


 

Za leto 2007