Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program 12. dne kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine

Odličnost vodenja in poslovni modeli

PLENARNI DEL
8.30 Prihod in prijava udeležencev  
9.00 Uvodni nagovor Franci BRATKOVIČ, direktor GZDBK
9.05 Odprtje 12. dne kakovosti in inovativnosti Dolenjske in Bele krajine Franci ŠTUPAR, predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost

STROKOVNI DEL
9.15 Realna ocena inovativnosti slovenskih podjetij - ali lahko z inovativnostjo ubežijo strukturni krizi nekonkurenčnih poslovnih modelov? Boštjan LOŽAR, MBA

PRIMERI DOBRIH PRAKS
10.00 Kriza - priložnost za izboljšanje kakovosti in inovativnosti Aleš BRATOŽ, Revoz, d. d.
10.30 Pomen inovativnosti in kakovosti za konkurenčnost podjetja Dr. Aleš ROTAR, Krka, d. d., Novo mesto
10.50 Partnerstvo s kupcem Matjaž STRMEC, Danfoss Compressors, d. o. o.
11.10 Odmor  
11.30 Uspešnost je »dati gol«, zmagovalci pa so tisti, ki najdejo inovativno rešitev med najboljše Dušan PLUT, HYB, d. o. o.
11.50 Preizkušnje in darila recesije Marica ŠTAJDOHAR, Svetovanje Marica Štajdohar s. p.
12.10 Kakovost upravljanja v krizi in izzivi realne prihodnosti Sonja GOLE, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto
12.30 Raziskave in tehnološki razvoj v času recesije Dr. Tomaž SAVŠEK, TPV, d. d.
12.50 Kriza kot pospeševalec kakovosti in inovativnosti Mag. Pavel DEMŠAR, Trimo, d. d.
13.10 Sklepne misli Franci ŠTUPAR, predsednik Sekcije za kakovost in inovativnost
13.20 Pogostitev in čas za mreženje ter izmenjavo idej  

‹ Nazaj