Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Mednarodno poslovanje

Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

22.7.2019 - Evropska komisija je tudi letos objavila poročilo o ovirah v trgovini in naložbah. V poročilu ugotavlja, da se število trgovinskih ovir, s katerimi se evropska podjetja oziroma izvozniki srečujejo na trgih zunaj EU, še vedno povečuje. V poročilu je identificiranih 45 novih trgovinskih ovir v letu 2018 oziroma skupno 425 trgovinskih ovir v 59-ih državah. Kar 80 % novih trgovinskih ovir za izvoznike je bilo identificiranih na...
Več …

Zakonodaja

Državni zbor je potrdil spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev

Državni zbor je potrdil spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev

22.7.2019 - Državni zbor je 12. 7. 2019 potrdil spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, s čimer se usklajujemo z evropsko zakonodajo. Spremembe vplivajo na lažje izvajanje čezmejnih poklicnih storitev in zaposlovanje v reguliranih poklicih za tiste posameznike, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v drugi državi članici, in sicer z odpravo nepotrebnih administrativnih bremen,...
Več …

Zakonodaja

Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi do 1. avgusta

Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi do 1. avgusta

18.7.2019 - Ministrstvo za finance je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga sprememb davčne zakonodaje pripravilo možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Končni predlog je dan v javno obravnavo, svoj komentar lahko oddate še do 1. 8. 2019 na e-naslov gp.mf(at)gov.si.  Pripravljeni predlogi so rezultat razprav, številnih opravljenih analiz ter...
Več …

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije

12.7.2019 - Ratificirala sta se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Ljubljani 1. februarja 2018, in Protokol о izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, sklenjen v Beogradu 7. novembra 2018. Objavljeno v Uradnem listu RS, št.
Več …

Projekt POLET

Staranje prebivalstva vpliva na razpoložljivost usposobljene delovne sile

Staranje prebivalstva vpliva na razpoložljivost usposobljene delovne sile

4.7.2019 - Po predvidevanjih bo v naslednjih 30 letih delež starejših od 65 let v Sloveniji poskočil na kar 30 odstotkov. Več aktualnih podatkov in pregled tujih in domačih dobrih praks na področju aktivnega in zdravega staranja najdete v analizah na spletni strani  https://projekt-polet.si/gradivo/: Analiza zaposlovanja, delovne aktivnosti in absentizma starejših v Sloveniji in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (izdelala:...
Več …

1 8 9 10 11 12 13 14 29