Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Na voljo spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Na voljo spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

1.3.2024 - Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v podporo razvoja inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin ter pomoč do tržnega uspeha. Razpisanih 2,16 milijona evrov spodbud bo omogočilo zagon 30 tehnološko inovativnih podjetij, ki razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Rok za prijavo na razpis je sicer 29.
Več …

Predložitev letnih poročil za leto 2023

Predložitev letnih poročil za leto 2023

27.2.2024 - V Sloveniji je za predložitev letnih poročil za leto 2023 zavezanih dobrih 158 tisoč poslovnih subjektov. Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od vrste poslovnega subjekta: do 29. 2. 2024 morajo letna poročila predložiti pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije (razen političnih strank), do 2. 4.
Več …

Alternativno reševanje sporov na področju intelektualne lastnine

Alternativno reševanje sporov na področju intelektualne lastnine

22.2.2024 - Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je pripravil brošuro o mediaciji kot eni izmed oblik alternativnega reševanja sporov (ARS) v primerih sporov na področju intelektualne lastnine. V njej so med drugim predstavljene prednosti mediacije in informacije, kako mediacija običajno poteka. Brošura je na voljo v slovenskem jeziku.
Več …

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

16.2.2024 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Elektronski obrazci služijo kot pomoč pri vnašanju vrednosti in izračunih v zvezi s presejalnim testom in tremi metodami ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu.
Več …

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2024

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2024

15.2.2024 - Izkoristite priložnost za brezplačno promocijo vaših dosežkov. Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše. Prijavite se na Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2024, ki je bil 15. 2. 2024 objavljen na spletni strani GZDBK.
Več …

1 8 9 10 11 12 13 14 18