Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije

7.8.2019 - Spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 in Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A prinašajo posamezne spremembe v načinu vodenja podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin in tudi način vodenja podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin v novi evidenci vrednotenja. Predstavitev sprememb in časovnica sta opisana v dopisu, ki ga Geodetska uprava naslavlja na vse uporabnike podatkov o...
Več …

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

7.8.2019 - Na spletni strani e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah. Vsebina pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je smiselno strukturirana na način, da poglavju z uvodnimi določbami, ki opredeljuje namen, področje in uporabo pravilnika ter pomen uporabljenih izrazov sledi drugo poglavje, ki ureja zajem in e-hrambo ter spremljevalne storitve, ki so urejene v več podpoglavjih (priprava in organizacija...
Več …

DARS je objavil javno naročilo Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)

DARS je objavil javno naročilo Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)

1.8.2019 - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) že leta aktivno zastopa interese regijskega gospodarstva. Ključna naloga v programu GZDBK je »začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi«. V zadnjih letih smo tako na zbornici izvedli veliko aktivnosti, ki so omogočile razvoj infrastrukture (prometne in elektro), ki je za nadaljnji razvoj gospodarstva nujno potreben. Ocenjena vrednost investicije je 94,6 mio EUR.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Zaživela nova orodja za obvladovanje okoljskih tveganj

Zaživela nova orodja za obvladovanje okoljskih tveganj

30.7.2019 - Na spletni strani projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor, so brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomaga prepoznati in obvladovati vaša okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko ugotovite, katere zahteve okoljske zakonodaje morate...
Več …

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

Za tujega delavca, zaposlenega v RS velja enaka delovnopravna zakonodaja kot za slovenskega delavca

Za tujega delavca, zaposlenega v RS velja enaka delovnopravna zakonodaja kot za slovenskega delavca

30.7.2019 - Za tuje delavce, zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce.  Na povezavi najdete informacije MDDSZ, vezane na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji. &n...
Več …

1 7 8 9 10 11 12 13 29